Förändrar just du dig?

Det finns nog knappast en arbetsplats där man inte talar digitalisering. De flesta av oss är extremt uppfyllda av det som händer och konsekvenserna av digitaliseringen. Vi har nu förstått ord som ”disruption”, ”unbundling” och ”dematerialization”. Vi har lärt oss att förstå orden genom exempel som Kodak, Spotify och Air BnB.

spriral

Bland myror finns något som heter dödsspiral. Det innebär att myror alltid följer varandra, men råkar dom komma in i en cirkel så går dom bara runt i den cirkeln tills dom dör.

När det gäller digitalisering upplever jag att vi helt eller delvis kommit in i den här cirkeln. Vi agerar som en sluten grupp där alla diskuterar och delar samma digitala framgångssagor med varandra.

Titta upp
Jag tror att det är viktigt att vi tittar upp och lär oss att förstå konsekvenserna/möjligheterna utifrån vårt eget perspektiv. När det gäller mitt eget område (customer experience) så har digitaliseringen ställt väldigt många saker på ända. Informationsdemokratiseringen har gjort att exempelvis säljarens roll är totalt förändrad. Säljaren behöver leverera ett nytt värde till en kund som ofta är mer välinformerad än säljare själv.

Vi kan inte längre tala salesfunnel för stegen i en säljprocess existerar inte längre. Vi behöver istället hitta business moments i kundens köpprocess.

Uppdelningen mellan marknad och försäljning är helt barock i en digital värld. Relationen och affärsvärdet med en kund uppstår nu efter köpet i en uppkopplad värld.

Ovanstående är dessutom bara fragment av vad som förändras för företag i en digital kontext.

head9

Titta på dig själv
Några känner redan till ovanstående, men vi fortsätter ofta att arbeta som vi alltid har gjort. Som om digitaliseringen var en extern kuriosa.

Vi borde börja med oss själva och den funktion vi arbetsmässigt levererar. Hur förändras den? Det är inte bara Kodak som behövde anpassa sig, det gäller dig som person också!

Jag för dagligen diskussioner med företag om digital transformation och för varje dag inser jag vilket avgrundsdjup det är mellan viljan att tala digitalisering och viljan till verklig förflyttning.

Det finns en inbyggd tröghet som jag tror bottnar i risken att förlora personliga förmåner, personlig status, värdet av erfarenhetsinvestering etc.

Slutsats
Vi måste sluta betrakta digitaliseringen på håll. Som en spännande film, en bra bok eller kul dialog. Vi behöver flytta in digitaliseringen i vår personliga och arbetsmässiga vardag om vi vill utnyttja möjligheterna och undvika hoten från denna fantastiska förändring vi har lyckan att vara en del av. Gör vi inte det så kommer digitaliseringen både vara vår personliga och arbetsmässiga olycka istället.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.