Det finns hopp för hösten

Efter semestern har de flesta av oss nu gått in i en ny arbets-höst. Jag upplevde att våren kantades av en global masshysteri inom digitalisering. Media gick bananas, affärsidéer diskuterades  och varje företag startade någon form av digitalt initiativ.

När något blir så ”hypat” på så kort tid, kan man vara ganska säker på att det snart svalnar. Det svalnar för att förväntningarna var för stora på att utväxlingen skulle komma direkt.

Därför går många företag nu in i höstarbetet på samma sätt man alltid har gjort. Unga, nyfikna entreprenörer blir desillusionerade, tappar sugen och tycker att Google, Facebook och Amazon redan ”tagit allt”. Entusiastiska medarbetare får se sina digitala initiativ läggas åt sidan till förmån för ”riktigt arbete”.

salga1

Till entreprenörer
Tappa inte sugen! Vi har bara sett 2-3 procent (min gissning) av hur digitalisering möjliggjort nya affärsmodeller. Vi är bara i början!!! Ägna mindre tid åt att titta på Uber och mer tid att tänka strukturellt. Det finns utrymme för tusentals plattformar som löser behov på nya sätt. Det handlar om att knyta ihop en producent av en värdeskapande enhet med en konsument av denna värdeskapande enhet i ett ekosystem på en plattform.

Tänker man så och bryr sig mindre om Uber, så kommer man att se nya idéer och möjligheter varje dag.

Till företag
Under våren startade många företag något digitalt initiativ. Oftast ganska isolerat, ängsligt, men högljutt och med en tro att man direkt skulle bli sin branschs stora disruptor. Under hösten finns risken att initiativet självdör och all reaktionär personal säger ”vad var det vi sa”.

Men ta istället ett nytt tag under hösten. Digitaliseringen är inget isolerat projekt, utan en transformationsresa som tar tid. Isolera inte projektet enligt traditionella avdelningar eller funktioner. Ägna er åt kulturell förflyttning, upplysning och ändrat beteende så kommer kanske resten lite av sig självt. Åtminstone har man skapat förutsättningen!

Till entusiastiska medarbetare
Tappa inte entusiasmen! Men prata mindre om Tesla och dela färre citat av Richard Branson till dina kollegor. Sätt ditt eget företag i en digital kontext och börja luncha med människor utanför din avdelning. Fråga dom vad som händer om vi kopplar upp vår produkt. Fråga dom vad som händer om vi får tillgång till information från uppkopplade människor, saker och platser. Utsätt dig hela tiden för det okonventionella, provocerande och utmanande.

head3

Lägg inte tid på rädda kollegor som varit på arbetsplatsen i mer än 10 år och som ägnar merparten av sin arbetstid att behålla sitt jobb.

Slutsats
När vi nu går in i hösten 2016 så skall vi komma ihåg att vi fortfarande är i början av den digitala revolutionen. Var tacksam att du lever och verkar i en av de mest informationsdemokratiserade, spännande, roligaste tidsåldrar vi haft. Ansvaret ligger hos oss själva att utmana vår ryggsäck av ”sanningar” och erfarenheter.

Fredag
I helgen vankas en analog upplevelse av kräftor, västerbottenost, öl och snaps…. Något som, dagen efter, alltid resulterar i fysiskt och psykiskt förfall av extrema mått.

Dessutom hoppas jag kunna ägna mig åt min nya pretentiösa bok ”The story of philosophy” av Will Durant, samt lyssna till en underbar spellista som ger mig livet tillbaka!

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *