Är strategi för 2035 möjlig?

Häromkvällen tittade jag på Vetenskapens värld med min fru och yngsta dotter. På sedvanligt sätt ”multi-taskade” dom båda mellan tv och mobil. Varje gång jag kommenterade något från dokumentären frågade dom yrvaket ”vad då?” och bad mig förklara vad jag sett. På det viset missade dom möjligheten att se sammanhang och helhet. Jag upplever att väldigt många konsumerar frågan om digitalisering på samma sätt och blir därmed, enligt mig, offer för extrema förenklingar och framgångssagor.

multi

Dilemma
För en månad sedan fick jag frågan från ett företag om vi eventuellt kunde hjälpa till med en långsiktig strategi, mot ungefär 2030-2035. Frågan har plågat mig under en tid, för jag tror som bekant inte på så långa planeringshorisonter. Min första tanke blev därför att försöka skrota idén och istället jobba för att få hela deras organisation agil. Men det håller inte heller, för då blir man en vindflöjel utan mål.

Slutsats blev därför att erbjuda en kombination av de tu! Man skapar ett långsiktigt scenario och företagets roll i detta scenario, men ”fostrar” samtidigt organisationen att hela tiden kunna anpassa sig till nya förutsättningar.

2035
För bara trettio år sedan var det relativt lätt att planera för framtiden. Långa produktlivscykler och begränsad förändring i våra beteenden gjorde det möjligt. Tricket nu är att förhålla sig till att allt mer ter sig exponentiellt. Att min bil parkerar sig självt är kanske steg 20 i utvecklingen. (dvs ungefär två miljoner). På bara tio steg till så är man redan på 2 miljarder i en exponentiell utveckling.

futur

Stämmer det så kommer vi 2030 ha en värld som är väsensskild från den vi ser idag. Slår mina profetior in finns robotar inskrivna i lagstiftningen, vi har fått någon typ av medborgarlön och de digitala assistenterna hanterar stora delar av vår vardag.

Kunden
Den aktuella kunden i fråga fyller en värdeskapande samhällsfunktion för medborgarna. Det är en intressant utgångspunkt för det är en KPI som kan vara konsistent över tid. Det som däremot inte är oförändrat, är hur värdet uppfattas för dessa medborgare över tid.

Slutsats
För att ens kunna resonera i en horisont om 2030 eller 2035 krävs mer än att tala om elektriska bilar och en sharing economy. Det handlar om att förstå sammanhang på riktigt. Men min eller någon annans bild av 2035 kommer inte att vara rätt. Den kommer däremot att peka i en riktning som man som företag kan enas kring. Kombinerar man det med en kultur av att hela tiden se framåt och anpassa sig till det man ser är man en bra bit på väg.

right

Många digitala evangelister har haft fel på framtidsbilder, men betydligt mycket mer rätt än de som betraktar livet genom backspegeln eller like-törstande genom glaset till mobilen. Vi bör alla titta upp, se oss omkring, kämpa för att försöka förstå det som inte redan är känt.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.