Emotionell människa VS effektiv robot

Det kan inte undgått någon att det råder en kollektiv robotfeber i världen. Nästa stora disruptions-våg kommer vara bland yrken, inte företag.

Långsamt smyger det på oss för att snart explodera exponentiellt som all disruption. Vi ser inte incheckningsautomaterna på Scandic eller flygplatsen som robotar, men dom är en del av automatiseringen och avpolletteringen av människor.

På ett vis kan jag föredra robotar. Hade en robot kört Andreas Lubitz flygplan eller kapten ynkryggs båt hade olyckorna aldrig inträffat.

ynkrygg

Jag kan tänka mig hundratals andra områden där en robot är bättre, säkrare och/eller effektivare än en människa.

MEN
Du känner sannolikt inte till Stanislav Petrov eller Vasili Arkhipov. Petrov var överstelöjtnant i den sovjetiska armen. 1983 blinkade alla lampor i kontrollrummet om att USA hade skickat fem kärnvapenmissiler mot Sovjet. Petrov meddelade aldrig försvarsledningen och undanröjde därmed risken om ett tredje världskrig. Sensorerna mätte fel, inte algoritmen.

vasili

Arkhiphov fick en elektronisk order om att avfyra kärnvapen från sin ubåt under kubakrisen, men gjorde inte det och han undvek sannolikt på det viset ett kärnvapenkrig.

Båda fattade beslut på ett emotionellt konsekvenstänkande.

Slutsats
Algoritmer har aldrig fel. Aldrig! Dom följer bara ett binärt flöde av ”if, this, then, that”. Trots ord som machine learning och AI så baserar robotar allt på just algoritmer. Dom kommer aldrig (?) att anlägga ett emotionellt perspektiv på något.

För mig och alla andra som är digitala automatiseringsivrare, så tror jag att det är viktigt att fundera på hur vi vill använda robotar. Är robotar rätt inom exempelvis vård och omsorg? Kommer förmågan att vara emotionell bli en konkurrensfördel i en automatiserad värld? Jag tänker mycket på detta, men har ingen entydig åsikt.

Det enda jag vet är att, när Jacqueline Kiplimo struntade i att vinna maraton i Taiwan för att ge en medlöpare vatten, så är det något er robot aldrig hade gjort.

human

 

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Emotionell människa VS effektiv robot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *