2 frågor: Erika Charbonnel

Erika Charbonnel arbetar som “Director Travel & Tourism” på Kairos Future. Jag känner inte Erika speciellt väl, men vi har föreläst på samma event. Hon gjorde en bra, underhållande dragning i Norrköping och visade på djup kompetens inom sitt specialområde; turistnäringen. En energisk och kul tjej!
Fler exempel på två frågor finns här
 

På vilket sätt påverkar digitaliseringen turistindustrin? 
Informationsspridning, bokningsmönster, kundservice (med tex chatbots i messenger), hotell- och flyg incheckning har ju förändrats helt under de senaste åren tack vare (eller på grund av) digitaliseringen.
Big data bidrar till ett nya sätt att förstå vad kunden verkligen tycker och gör, förutse händelser och att kunna tala direkt till sin specifika målgrupp och tribe.
 
Vilka är dina viktigaste råd till de som verkar i industrin?

Lyft blicken och se vad omvärlden har att erbjuda. Var inte rädd att sammarbeta med nya aktörer och i nya konstellationer.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för branschen och för att kunna dra nytta av dem så behövs det mod att gå utanför de redan etablerade ramarna.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.