Digitaliseringsmyten

Konsultbranschens själva berättigande handlar om informationsövertag. Sedan 80-talet och fram till början av millennieskiftet fanns ett informations- och kompetensövertag inom IT som konsultbranschen exploaterade.

Sakta men säkert demokratiserades informationsteknologin. Den blev mer lättanvänd, mer affärsnära och flyttades från proprietära servrar upp i molnet.

Konsultbranschen förlorade det breda informationsövertaget och sökte ängsligt efter nya vägar att kunna agera rådgivare. Som en skänk från ovan exploderade digitaliseringsvågen. Så med ammunition i form av några få solskenshistorier om Uber, AirBnB och Apple gick man till marknaden. En marknad som lurades att dom alla skulle bli ”the next big disruptor” alternativt bli disrupted själva.

Den här konsultdynamiken pågår just nu för fullt och levererar i många fall ett marginellt värde. Ett marginellt värde för att den digitala affärsutvecklingen i det flesta fall utgår från en problemorienterad tradition snarare än en möjlighetsorienterad.

Men problemet är större än så! Berusade av den digitala ”disruption myten” glömmer både konsultbolag och företag orsak och samband.

Bakgrund
Genom historien har vi haft förmåga förutse och anpassa oss till förändringar. Förändringstakten har varit relativt linjär och vi har kunnat anpassa utbildning, affärsmodeller, produkter och tjänster till förändringen.

transformationsmyten

Runt millennieskiftet passerade dock förändringshastigheten vår förmåga att anpassa oss. Hastigheten och komplexiteten växte exponentiellt. Detta är orsaken till den ”disruptions-våg” vi ser i världen.

Analys
Helt plötsligt måste vi förhålla oss till något som saknar ett färdigt svar. Inget, absolut inget, av vårt sätt att verka, leva och driva affär är anpassat till det. Tvärt om så har människor som drivit teser utan färdiga svar alltid stigmatiserats.

Slutsatsen är alltså att de flesta företag, organisationer och människor är helt i otakt med sin omgivning.

Eller som Jack Welch har sagt; ” If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near

Disruptionen bottnar alltså inte i digitaliseringen i sig, utan i människor och företag som haft förmåga att bygga, alternativt se, nya möjligheter (ofta med digitala enablers). Möjligheter som det linjära synsättet inte kan.

Slutsats
När vi talar om digital transformation bordet vi istället tala om agil transformation. Förmågan till agilitet är lösningen i en situation där vi inte vet. Men det räcker inte. Vi måste också koppla agiliteten till mod. Ofta förhåller sig människor till det redan kända  i syfte att undvika att riskexponera sig. Att komma med något som inte redan är känt har bestraffats med döden genom hela historien och idag avrättas vi istället strukturellt och verbalt för gränsbrytande idéer av den linjära massan.

Vi bör vara försiktiga i vår mytbildning om att alla företag skall bli the ”next big disruptor”. Har vi/dom verkligen balls för att skapa det? Oftast inte! Så istället för att BABBLA om några få ”digitala wonder childs” borde vi fokusera på att hjälpa företag att anpassa sig till den omgivning som råder.

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *