Digitaliseringens smutsiga bakgård

När stora förändringar sker så agerar människor på lite olika sätt. Några försöker motarbeta utvecklingen likt Ned Ludd. Under början av den industriella revolutionen slog han sönder vävstolarna som tog jobben.

Den stora majoriteten konsumerar de nya möjligheterna som den nya förändringen medger. Man gör det utan speciellt stor eftertanke och konsekvensanalys.

Den tredje gruppen är de som lär sig förstå dynamiken i förändringen. De är dom som kapitaliserar på utvecklingen.

Ovanstående gäller självklart också för den digitaliseringsvåg som påverkar alla delar av vårt samhälle.

robot

Mänskan
Jag tror att vi människor behöver fundera på och förstå vår nya roll i kölvattnet av digitaliseringen. Gränserna mellan människa och maskin suddas smygande ut.

Precis som under den senaste industriella revolutionen blir de uppgifter som håller på att automatiseras värda mycket lite. Vårt sätt att använda Asien för programmering är samma koloniala tänkande som tidigare.

Som individer har vi en ”24 timmars asset”. En inte obetydlig del av dessa 24 timmar använder vi genom att gratis arbeta för Google, Facebook, Instagram etc. Betalningen får man i form av möjligheten till bekräftelse som mildrar vår usla självkänsla. Några andra assisterar datorn och jobbar för Amazons mechanical turk för någon dollar i timman.

Utan att vi riktigt märkt det så hjälper vi datorn, inte tvärt om! Sakta men säkert devalverar vi det mänskliga värdet.

robot2

Produktivitet
Vi har mer prylar än vad vi behöver. Se på människors ansiktsuttryck när dom lämnar sop-stationen efter att ha slängt saker. Dom ser ut som dom just fått orgasm när dom kör iväg. För dom som inte vill slänga växer privata lagringsutrymmen som Shurgard upp som svampar för vi har inte plats hemma.

I västvärlden får vi bränna överproduktionen av spannmål för att hålla priserna uppe.

Plattformar
Den digitala dynamiken och dess plattformar skapar en ”winner takes all” struktur. Man skapar en ny form av monopol. Den som skapat en plattform kan också underhålla den så att monopolet stärks.

När Amazon erbjuder en begagnad bok på samma sida som en ny bok så snuvar dom förlaget på försäljning (och sig själva på lite vinst). Men det högre syftet är att det stärker plattformsdominansen som jordens marknadsplats.

Konsekvensen
Konsekvensen av jakten på algoritmiska plattformsmonopol och vårt unisont hyllande av kreativ förstörelse av värdekedjor gör människor arbetslösa, fattiga och vilsna. Konsekvensen av det, i kombination med tidigare överkonsumtion, gör att ingen köper.

Resultatet blir extremt högt värderade bolag som har monopol, men priset för monopolet är att dom aldrig gör vinst. Ingen har råd att köpa. Värdet baseras på monopolet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

5 thoughts on “Digitaliseringens smutsiga bakgård

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *