Deltar du i orgien?

Om vi betraktar oss människor på lite håll så blir det tydligt att vi bara är ytterligare en art på den här planeten. Stannar man upp och tittar så blir flockbeteendet runt exempelvis digitalisering, nästan skrattretande.

Någon har dragit ett digitaliseringsstreck och vi agerar EXAKT som i videon nedan.

Hetsen gör oss helt förblindade och vi tappar förmågan att se saker i perspektiv. Det i sin tur gör att vi tappar förmågan till nya tankar och kreativitet tack vare mental inlåsning av det digitala strecket.

När allt för många myror börjar följa varandra, så kommer dom in i en ”dödsspiral” som gör att dom går i cirklar tills dom dör.

Analys
Filmerna ovan representerar digitaliseringsfrågan inom näringslivet i allmänhet och konsultbranschen i synnerhet, rätt väl. Det pågår en onyanserad digitaliseringsorgie där digitaliseringskåta konsulter dansar en dödsspiral kring den digitala guldkalven.

Pilskheten har tagit överhanden så till den milda grad att ingen kommer ihåg att fundera på värdet av det vi skapar. Hur skall vi tjäna pengar? Hur skall vi minska kostnader? Hur kan vi öka det upplevda värdet? Är den analoga världen helt borta? Har vår hundratusenåriga evolution av mänskliga behov och sinnen upphört att gälla?

orgy

Slutsats
Jag hävdar inte att jag är ett undantag från euforin. Men jag tror att vi behöver bli mer nyanserade. När vi talar Big data så måste vi också tala ”small data”. Big data ser sambanden, men det är i small data vi kan se orsakerna. (läs gärna Martin Lindstrom’s nya bok)

När vi talar digitalt så måste vi också tala analogt. Vi människor skiljer oss marginellt från våra förfäder för tio tusen år sedan. I våra behov, vårt sätt att fatta beslut etc. Vi behöver fortfarande träffa kunder i verkligheten, förstå deras motiv, deras behov på riktigt. Det gör man inte genom att gömma sig bakom en skärm av glas.

Att bli allt för förblindad av digitalisering är inte ett dugg bättre än att vara en analog reaktionär.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *