Drunkna eller surfa på Big data vågen?

I den informations-/Big data hets som råder, glömmer vi ibland vikten av att skilja ut ”signalen” i allt brus. Varje dag produceras 2,5 kvintiljoner (2.5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) byte data.

Allt fler företag har idag en infrastruktur för att kunna hämta in och lagra stora datamängder. Heder åt dessa IT-avdelningar som idag möter affärskrav som är baserade på tillgång till information. Under en relativt lång period har många företag tävlat om vem som kan spy mest på IT’s senfärdighet.

Det kommer därför bli en smula underhållande att se hur väl rustad organisationen är att förädla denna data till kunskap som sedermera kan exekveras på.

När den krävande sälj- och marknadsavdelningen öppnar dammluckorna kommer dom att översköljas med illaluktande, smutsigt, ogenomträngligt kloakvatten. I det läget kan det bli jobbigt när man inser att man saknar kompetens för att rena vattnet.

bigdata

Slarvigt kan man säga att 70% av all data förmodligen är helt irrelevant i början. Vi tar in den för att vi EVENTUELLT kan ha nytta av den i framtiden. Rimlig approach tycker jag. 30% av informationen är således tillräckligt intressant för att titta vidare på och 2% är något man kan använda.

Merparten av alla etablerade företag saknar tradition att affärsutveckla på information, så kan därför bli en utmaning att hitta de 2%-en.

Å andra sidan kan de 2%-en vara en exceptionell framgångsfaktor i ökad försäljning, minskade kostnader, nya tjänster, förändrade produkter, ökad lojalitet eller varför inte alltihop! Leta efter de två procenten!

surf

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.