Digital bubbelrisk och helg

Att allt rör sig i kortare cykler behöver man inte vara lastgammal för att se. Det är något som kullkastar vårt sätt att konsumera, men också synen och inställningen till kvalitetsbegreppet.

Men om produkter, företag och affärsmodeller får allt kortare livscykler så borde tid av högkonjunktur och stabilitet påverkas på samma sätt.

På 1600-talet var det ett fiktivt värde av tulpaner som drev upp ekonomin tills en tulpanlök kostade 10 årslöner.

Tulipomania

Därefter har recessioner av liknande karaktär med jämna mellanrum följt oss genom historien. Min erfarenhet av detta är dels Internetboomen runt millennieskiftet och dels Lehman konkursen 2008.

Man kan notera att de två senaste ”bubblorna” brustit med ganska kort mellanrum.

Analys
Just nu lever och arbetar vi i en EXTREMT överhettad tid, där de digitala möjligheterna staplas på varandra. De kommande 3-4 åren kommer dessutom ca. 3 miljarder analoga människor bli digitala. Människor som aldrig varit online, laddat ned något eller streamat musik. Dessa miljarder blir bränsle för efterbrännkammaren i den digitala ekonomin.

Utmaningen är att betrakta vår tid med nyktra ögon. Gör man det kan man skönja många tulpanlökar bland de digitala initiativen. Men få ifrågasätter av risken att framstå reaktionär, analog eller omodern. Det gör i sin tur att uppkopplade hundmatsskålar och digitala penisringar får absurda värderingar, om någon frågar mig.

reces

Men fernissan på många av de sociala plattformarna börjar flagna i kanten. Handlade bara affärsmodellen om annonsering i slutänden? Twitter-aktien är ett exempel.

Slutsats
Jag tycker att vi som arbetar med digitalisering har ett ansvar att inte bidra till att bygga digitala luftslott eller blåsa luft i en digital ballong. För digitaliseringen för med sig så mycket positivt om vi istället väljer att fokusera på reella värden genom digitalisering. Värden som demokratiserar, får oss att bli friskare, effektivare, äldre och kanske lyckligare.

Fokuserar vi på digitaliseringen genom att skapa övervärderade ”prutt-appar” och digitala snopp-ringar, så kommer vi snart att sitta i ett berg av ruttnande tulpanlökar.

ring

Helg
Nu skall jag slicka såren efter en minst sagt hektisk vecka, där jag blivit allt mer övertygad om värdet av att exekvera på stora datamängder. En vecka som Pär, Katrin och Micke hjälpt mig att förgylla.

Ikväll tänker jag sitta med tom blick i soffan och hålla krampaktigt i det största vinglas jag kan hitta.

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Digital bubbelrisk och helg

Leave a Reply

Your email address will not be published.