2 frågor: Fredrik Perlerot

Fredrik Perlerot är Head of Global Services Nordics and BalticsOrange Business Services och har en stark digitaliseringspassion. Fredrik och jag har ett antal privata kopplingar, men jag kan inte säga att jag känner honom väl. Men det jag hittills lärt känna är en balanserad, prestigelös, trevlig person med en sällsynt strategisk blick när det gäller såväl digitalisering som Internet of things.

fredrikperlrot2

Vill du veta mer om Fredrik så finns han här på Linkedin.

Hur ser du på utmaningarna som företag har när det gäller digitalisering?
En av utmaningar som företag idag ställs inför vad det gäller digital transformering är att urskilja vad som kan vara användbart och vad som bara är häftigt. Jag är av den uppfattningen att många idéer är av den senare karaktären och det är inte nödvändigtvis kommer att öka försäljningen, höja effektiviteten, förbättra användarnyttan, och inte heller påverka kundupplevelsen positivt.

Exempelvis när bankerna kom på den brilliant idén att analoga mynt och sedlar skulle kunna fyllas på i ditt kort och förenkla betalning av små belopp. Det var inte intressant för någon annan än bankerna eftersom det var inköpsställen och slutkunder som skall betala för utveckling och drift av lösningen. På pappret ganska effektivt men inte särskilt användbart i praktiken.bank2

Hur skall man som företag angripa dessa utmaningar?
Jag tror att de flesta företag, särskilt större, inte har förmågan att ligga i framkant på utvecklingen av digitala tjänster. Det blir effektivare om det är mindre nystartade företag och innovatörer som driver den utvecklingen. Större företag som vill öka sin digitalisering bör enligt mig titta på vad som redan finns och sedan vidareutveckla det till att passa sin egen affärsmodell till det bättre.

Att förstå kundernas behov och köpmönster idag, och imorgon, kommer att vara nyckeln till framgång. Att titta på hur nya arbetssätt kan effektiviseras, och automatiseras, med nya verktyg och sätta att tänka kommer att hjälpa företagen att leverera rätt kvalitet till kunderna. Dessa två kommer i sin tur att bli grunden i den nya digitala affärsmodellen.

“2 Frågor” är ett koncept där jag tar in åsikter från kloka människor. Här finns tidigare 2 Frågor.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *