2 frågor: Christoffer Vollmer

Christoffer Vollmer är “Senior Strategist & Account Director” på Ziggy Creative Colony. Jag känner bara Christoffer digitalt genom vad han skriver och jag gillar det. Ta en titt på hans blogg, där det finns flera kloka digitaliseringstankar.

Christoffer

 

Vad är digitalisering för dig?
Digitalisering för mig handlar först och främst om ett mindset kring hur värde skapas och hur affärer görs på i en global värld där adaptionskurvan hela tiden blir allt kortare och där nya konkurrenter som inte fanns igår helt plötsligt kan vända upp och ned på hela marknader.

Det handlar om att förstå vilka hot, men också vilka möjligheter, som kommer av att maktbalansen förskjuts till konsumenternas fördel inom områden som kunskap, tillverkning, distribution och logistik. Samt, hur affärsmodell, kultur, kapacitet och arbetssätt behöver förändras för att kapitalisera på alla möjligheter. Ett nördigt fokus på data och kundupplevelse är hörnstenar för att lyckas i detta. Många företag som kastar sig in i ’digital transformation’ missar detta och behandlar det istället som vore det ett projekt eller ett program.

customer-ecosystem

Ofta hanteras det relativt isolerat i den befintliga organisationsstrukturen, i hög grad drivet av konsulter och med vaga mål kring vad man vill uppnå, mer än en känsla av att ‘digitalisering är viktigt’. Beroende på vilken vertikal i den befintliga organisationen som är ägare av digitaliseringen kommer fokuset att bli därefter. Digitalisering innebär så klart en massa olika projekt och initiativ, men om man börjar utan att ha svar på de grundläggande (och ofta svåra) frågorna är risken att det bara blir (väldigt dyr) fernissa på ytan.

Vilka är dina viktigaste digitaliseringsråd till företag?
Säkerställ att ni först förstår vad som håller på att hända på marknaden och hur digitaliseringen det är relevant för er. Vad ger det er för möjligheter? Hot? Och vad är det ni vill åstadkomma affärsmässigt? Därefter – sätt en modig, attraktiv och långsiktig vision och visualisera denna så att den blir greppbar och tydlig.

Efter det – små och snabba steg mot målet hellre än stora big bangs med längre mellanrum. Justera kursen allteftersom ni får data och lär er. Samt inte minst, säkerställ att ni anammar en kultur där innovation premieras oavsett från vilken del av organisationen den kommer och där misslyckande ses som lärdomar.

“2 Frågor” är ett koncept där jag tar in åsikter från kloka människor. Här finns tidigare 2 Frågor.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *