När information blir värde

Vår tid präglas av att vi drunknar i ett överskott på information, men vi är utsvultna på kunskap och sammanhang. Åtminstone borde vara, för jag läste för en tid sedan (minns inte källan) att en stor del av allt som delas aldrig har konsumerats. Nyckelord räcker tydligen för att fungera som bärare i viljan att boosta sin sociala fernissa.

När det gäller hypen runt Big data verkar det i vissa fall finnas en föreställning att den; med mest information vinner. Men information i sig saknar värde. Skriver det igen för säkerhets skull, information i sig saknar värde. Först när vi tolkar den, omvandlar den till kunskap, förmedlar kunskapen och sedan exekverar på den, så uppstår ett värde.

Låt mig ta ett exempel. Vi säger att kidsen flyr Facebook och vi hävdar att det beror på att gamlingarna är där. Det kanske är rätt, men jag tror att en större orsak är att dom allt mer saknar koppling till datorer. Exempelvis Facebook och Youtube är bara nedskalade PC/Mac ”applikationer”. Dom är inte mobila i sitt DNA. Snapchat och delvis Instagram, Pinterest är det.

oldsoc

Tror dessutom att det öppet sociala är på stark återgång till förmån för slutna grupper och ”private messaging”.

Stämmer ovanstående, så kanske man som företag (och varför inte privatperson) exempelvis borde fundera på risken av att helt bygga sin kommunikationsplattform på kanaler man inte kan kontrollera.

Slutsats
Få företag har teknik och kompetens för att se sammanhang i information. Ännu färre har förmågan att reagera på den snabbt nog. Många är däremot duktiga och har en tradition att visualisera historisk, strukturerad data, men är man klok så bör man åtminstone överväga att ändra fokus.

Fundera på ditt företag och dess förmåga att se trender, tendenser och behov. Fundera över förmågan att omvandla detta till kunskap och hur den kunskapen sprids. Fundera över förmågan att snabbt kunna exekvera på denna kunskap.

Vad du kommer fram till skvallrar nämligen om företagets framtid!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.