Människa, maskin eller mittemellan?

Alla har vi sett science fiction filmer och konstaterat hur overkliga dessa oftast upplevs. Bara för att några decennier senare se dessa saker i vår vardag. Idag har dock cyklerna blivit allt kortare mellan fiktion och verklighet.

Filmen Minority report från 2002 visar en framtidsskildring som till stora delar speglar den marknadskommunikativa värld vi lever i nu.

Tittar man på dagens framtidsskildringar så finns det en röd framtidstråd som vi redan nu följer. Nämligen den att våra fysiska ”jag” blir uppblandade med det digitala.

Filmen Her visar nog rätt väl var vi är på väg med Siri och Cortana.

Filmen Ex Machina som jag skrivit om tidigare är en studie i ”Turingtestet” som utvecklades av Alan Turing i syfte att spegla kopplingen mellan människa och maskin. För övrigt även en bra film!

Människor
Jag har haft den dåliga smaken att manipulera min dotter till att plugga antropologi. Utifrån det kan hon studera vidare och plugga ”Digital antropologi” som belyser just relationen människa och maskin. Hon kommer sannolikt aldrig att göra det, främst i syfte att förnedra mig med sitt oberoende.

Men kopplingen mellan människa och maskin tycker jag är en osedvanligt intressant fråga utifrån många aspekter. Inte minst med tanke på robotifieringen, där vi kan fundera på vår roll. Vilka egenskaper har vi som är svåra att digitalisera? Kärlek, omtanke, medkänsla, kreativitet och så mycket mer!

I-know-how-you-feel

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *