Innovation Labs, kanske inte?

Läser på Acandos ambitiösa site ”Digital insights”, om hur stora företag startar innovations-lab som förväntas ha en ”start-up mentalitet”. En god tanke i teorin, men feltänkt i praktiken if I may say so…….

Svårigheten är inte de goda idéerna, svårigheten ligger i företagens inbyggda tröghet i att kunna exekvera idéerna. Och om det var svårt att exekvera långsamma ”analoga idéer” med långa planeringshorisonter, tänk då digitala motsvarigheten.

innovationlab

Risken är att dessa innovations-lab bara blir en kuriosa där det jobbar kreativa människor, men bara blir något som gör att ledningen kan köra ”business as usual” ett tag till.

Jag tror att det är bättre att idéerna blir start-up’s på riktigt i så fall. Med egen infrastruktur och i stället använder moderbolaget för back-end kapabiliteter.

För själva den digitala dynamiken är just bristen på etableringshinder för nya idéer.

Men jag kan ju ha fel……

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *