2016 ser vi gapen?

Jag tror att 2016 är året då vi kommer att börja se konsekvenserna av digitaliseringen. Konsekvensgapet mellan dom som inte gör något och dom som gör något kommer att öka.

Under industrialismens framfart blev de personer, företag och länder som utnyttjade industrialismens möjligheter vinnare i decennier. Vi ser hur de länder som inte kunnat ta till sig av industrialismen fått lida av det i århundraden. Afrika, delar av Asien evigt på efterkälke.

jump

Algoritmer
På samma sätt är det med framsynta delar av näringslivet som har börjat sin förflyttningen mot en mer algoritm-driven affär. Jag vet, vet till 100%, att den som är snabbast i sin bransch med att införa det här “tänket”, kommer att få enorma fördelar.

Den som gör det tidigt kommer att kunna förfina sina algoritmer och därmed få en lärande process. Den som gör det tidigt kommer också enklare att kunna skala upp när nya datakällor tillkommer.

CRM är fortfarande viktigt, men CRM har tagit en ny form och det är här vi måste slå oss fria från det gamla.

En gång i tiden blev kunderna imponerade för att vi visste namnen på deras barn eller att vi visste att dom gillade just den sortens vaniljkakor som vi hade med oss. Eller i bästa fall kanske vi även visste att dom hade 2 olösta ärenden i vår kundtjänst.

Nu blir kunder imponerade och är villiga att göra affärer, när vi känner till deras behov före dom själva vet det! Och vad är det som styr det? Just det, algoritmer.

Allt är commodity, även streamingtjänster för film. Därför är Netflix främsta asset algoritmer. Deras förmåga att träffsäkert kunna rekommendera rätt filmer blir särskiljande. Men i förlängningen bygger det på att dom även kan producera film med exakt rätt innehåll.

Den här dynamiken kommer vi att få se i ALLA branscher framöver och du har chansen att tidigt anamma den!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “2016 ser vi gapen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.