Tittar du bara på digitaliseringsfingret?

Bland människor jag träffar, jobbar och talar med om digitalisering så finns det ofta två tydliga olikheter. Dom som stirrar sig blinda PÅ fingret som pekar och dom som tittar VAR fingret pekar. Det är två fundamentala skillnader och skall du ägna tid på någon så är det dom som står för det sistnämnda!

Autonomous cars
Låt mig ta förarlösa fordon som exempel. Dom som tittar på fingret pratar om Google’s bilar, Tesla’s autopilot, hur mycket data bilen producerar per sekund, hur LIDAR fungerar etc.

Dom som å andra sidan tittar var fingret pekar ser istället konsekvenserna av de förarlösa fordonen. Att vi får en extremt mycket effektivare transportinfrastruktur i våra städer, mindre utsläpp och att människor som idag inte kan använda bilar kan förflytta sig på ett helt annat sätt och dom ser det som möjligheter att skapa tjänster för att hantera urbaniseringsexplosionen.

drvrless

Dom förstår också hur affärsmodeller som Uber bara är ett ”försteg” för att applicera den på förarlösa fordon.

Dom förstår svårigheterna i de filosofiska frågorna om ansvarsfördelning vid olyckor och om en bil kan fatta emotionella beslut om att göra valet av att köra över en hund eller ett barn.

Dom förstår hur ungas drivkrafter skiljer sig från oss andra, där unga upplever bilkörning som något som stör deras möjlighet att texta och kolla Snapchat, när vi gamla talar körglädje.

Frågan om förarlösa och ”semi-förarlösa” fordon kommer sannolikt att vara en av gnistorna för disruption inom exempelvis försäkringsbranschen.

Slutsats
Det är betydligt enklare att tycka att Tesla är ett coolt företag än att på riktigt fundera på bilars förmåga till emotionella beslut. Men ovanstående är bara ett exempel på hur olika vi betraktar allt som sker inom digitalisering just nu.

Digitalisering handlar inte om prylar, kanaler eller coola varumärken. Det handlar om att förstå konsekvenserna av det och ha förmågan att utnyttja dessa konsekvenser.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.