Att tänka IoT & helg

Jag har skrivit till leda om hur affärsutveckling runt IoT skiljer sig från traditionell affärsutveckling. Något som är en utmaning, särskilt för oss som är skolade av Porter och Kotler.

För vår hjärna är alltid nyckfull. Om jag säger ”tänk INTE på en elefant”, så visst fan dök det upp en elefant i hjärnan på dig? På samma sätt är det med Porters ”five forces” och Kotlers 4P. Hur gärna vi gamla än vill, så risken överhängande att vi framstår som Kråkstorpar’n när vi jobbar med digital affärsutveckling.

krakstorparn

När det gäller IoT så gäller det att hänsynslöst slå sig fri från produkten eller tjänsten samt dess attribut och istället fundera på informationen som är kopplad till dessa. Något få av oss har tradition att göra.

Eureka
Men jag fick ett ”Eureka moment” för några veckor sedan, när jag tänkte på min frus träning. Hon tränar mycket på gym, men jag hävdar med en dåres envishet att hennes energi inte producerar något reellt värde (mer än möjligen en så platt mage en bedagad fru kan ha).

Själv avskyr jag gym, men älskar att hugga ved, jobba med röj-såg och jobba i skogen. Den energin genererar däremot ett reellt värde (utom möjligen en platt mage….).

Tänk nu på samma sätt med saker
När jag pluggade datavetenskap (ofattbar tanke!) så lärde jag mig att ”data = alla impulser till hjärnan”. Rent principiellt så producerar användandet av en analog produkt hela tiden data, men den försvinner bara och producerar inget värde (eg. min frus träning).

I samma ögonblick som vi kopplar upp produkten så kommer vi att kunna fånga den datan och även möjligheten att skapa ett värde (eg. min ”träning”)

smart-mug

Alltså
Tänk din kaffemugg och all den data som produceras när du använder den. Hur ofta du dricker, vilken vinkel du håller den i, vilken värme drycken har, hur ren den är, etc. etc. På det viset kommer du bort från diskussionen om själva kaffemuggen och tar istället utgångspunkten i vilken data som skulle kunna lagras och vad man skulle kunna göra med den!

Helg
Nu är det helg och jag får äntligen elda löv och hasa runt i min, enligt min fru vedervärdiga och av eld anfrätta Arcteryx fleece. Allt med en underbar spellista i lurarna!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *