Digitaliseringens tre vägar

Nästan alla företag, organisationer och människor jag träffar är rådvilla när det gäller digitalisering. Jag klandrar dom inte, för den som säger att den har full koll ljuger!

Både jag själv, mina kollegor och andra som arbetar och lever digitalisering 7 dagar i veckan, lyckas ändå inte fullt ut hålla jämna steg med den digitala utvecklingstakten. Det vi däremot lyckas med är att se helheten i de digitala konsekvenserna/möjligheterna. Något man aldrig kan begära eller förvänta sig av någon som samtidigt har en helt annan affärsverksamhet att förhålla sig till.

Så nu följer mitt stora dilemma….
Kunderna ”rycker ur” ett affärsområde, en produkt, ett problemområde, en tjänst eller något annat och vill isolerat skapa en digital ”face lift”. Det kan man göra, men det blir inte bra! Det är bara ett livsuppehållande piller för en analog affärsmodell.

Så dilemmat är att jag antingen kan agera kvacksalvare och dela ut ett piller som har begränsad effekt och kanske få konsultuppdraget. Eller så måste jag ha integritet och våga förklara behovet av ett digitalt hjärtbyte eller amputation och därmed riskera att kunden springer iväg i ren skräck.

familjen

Konsekvensen
Jag får ofta frågan om exempel på företag som gjort lyckade digitala transformationer. Det sorgliga är att det inte finns speciellt många. Nästan alla digitala solskenshistorier är uppstartsföretag som brutit sig in i en analog bransch och förändrat den totalt.

Orsaken till det är att företag snarar knaprar placebo än att ägna sig åt digital transformation.

Man behöver inte göra ett hjärtbyte i ren panik, men man måste se helheten för att lyckas tror jag.

  • Börja med att skapa en digital strategi på kort och medellång sikt.
  • Säkra att det finns kapabiliteter som teknik, verktyg och kompetens som stödjer den digitala strategin
  • Säkra att organisatoriska processer, strukturer och vilja för att kunna exekvera den digitala strategin
  • Skapa en digital kultur som hela tiden kan identifiera digitala möjligheter och identifiera de tillgångar företaget har i en digital kontext.
  • Exekvera snabbt, pröva, misslyckas, pröva igen, ändra, exekvera

Slutsats
Digitalisering är möjlighetsorienterad och det är ofattbart roligt!

Som analogt företag kan man välja tre vägar.

  1. Lyssna på kvacksalvare som får dig att må tillfälligt bra genom att dölja eller inte förstå sjukdomsbilden.
  2. Lyssna på någon som hänsynslöst förklarar sjukdomen, men hjälper dig till välmående!
  3. Gör ingenting

Bestäm själv vilket alternativ som är bäst. Personligen tycker jag att alternativ 3 är bättre än alternativ 1

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *