Digital disruption = digital recession

När industrialismen tog fart så fick Europa ett starkt övertag, men USA hann snabbt ikapp. Afrika, Mellanöstern och Asien kom på efterkälken. Något dom fick betala priset för under flera sekel. Det skapades en infrastruktur av fabriker, logistik och produktionsmaskiner där människor var villiga att jobba för en relativt liten summa pengar.

Tidigare hemarbeten som såldes på en mycket lokal marknad blev disrupted av den här dynamiken.

Alltså en ny infrastruktur + låg ersättning = disruption.

Drygt 100 år senare krävde europeiska och nordamerikanska arbetare allt högre ersättning för arbete.

Asien kopierar då hela infrastrukturen av fabriker, logistik och produktionsmaskiner samt utnyttjar den stora befolkning som är villiga att arbeta för en låg ersättning. Något som disruptade hela den europeiska och amerikanska produktionsindustrin.

Idag
Det blir allt dyrare att producera i Kina. Den upplysta, urbaniserade medelklassen arbetar inte längre för låga löner.

Europa och USA har blivit en tjänsteekonomi, där merparten av tillväxt sker inom tjänstesektorn.

tech_adoption

Analys
Den digitala disruptionen skiljer sig marginellt från vad jag beskrivit ovan. En infrastruktur (digitala plattformar) + låg ersättning = disruption. FÖRUTOM att det går mycket snabbare nu.

Jag tror att vi kommer att se följande:

  • De plattformar vi nu ser kommer att ligga till grund för en helt ny tjänstesektor som kommer att vara grunden till arbete i de befolkningsförflyttningar vi nu ser.
  • Delar av produktionen kommer att gå tillbaka till Europa och USA alternativ produceras lokalt (3D print).
  • Under den här tiden har vi fått en 1,5 miljarder människor, stor medelklass. Man räknar med ytterligare 2,5 miljarder till före 2030. Det är just den här gigantiska gruppen av medelklass som kommer att drabbas hårdast!

Mycket av ovanstående har hänt över en lång tid. Nu sker allt i warp-speed och så även recessionerna kanske?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.