Printat en protes idag?

Jag har ägnat mycket av den senaste tiden åt att tänka på framtidens logistik. Den har förändrats marginellt på 100 år. Visst har supply chain system gjort det billigare och effektivare, men i grunden är det ungefär samma. Man skall förflytta saker som producerats någonstans, till att det skall konsumeras någon annanstans. Inte sällan i flera olika led.

d3

Mitt numera ständiga ältande om decentraliseringsvågen som kommer att skölja över jorden, är en sak som definitivt kommer att påverka logistik.

En del av detta är additive manufacturing eller 3D printing. Mina kollegor och jag har olika syn på i vilken hastighet den här utvecklingen kommer att ske. Jag anser att dom är på tok för konservativa i sin analys. *Viskar* detta är något som sannolikt bottnar i begränsad intellektuell bandbred i kombination med en enfaldig syn på dynamiken i Moore’s law. Men det säger vi inte till dom!

Source: Forbes
Source: Forbes
  • Redan nu printar astronauter reservdelar i rymden, via ritningar på jorden.
  • En sexåring fick en armprotes 3D printad och till och med en hundjävel fick nya ben!
  • I Kina 3D printar man hela hus på EN DAG! Vi vet redan att marknaden för 3D printade vapen är i full gång. Vi printar snart alla typer av material, inklusive mänsklig vävnad!

Visst är det en bit bort med storskalig produktion. MEN det är hela poängen med decentralisering, att storskaligheten försvinner eller åtminstone minskar. Produkter produceras i allt mindre skala men blir mer individualiserade med additive manufacturing.

Man behöver inte ha mycket fantasi för att förstå hur det påverkar arbetsmarknad, transportindustri etc. Opportunity or threat, bestäm dig!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.