Dags att sluta gnälla på IT & tid

På väldigt många företag har stora delar av personalen som favoritsysselsättning att gnälla på IT-avdelningens oförmåga leverera tekniska kapabiliteter. Och för ett antal år sedan var gnället helt eller delvis berättigat. Min personliga upplevelse är dock att många företags IT-avdelningar har startat initiativ rörande ”Bimodal IT” eller ”2 speed IT approach”.

Men även om ICT fortfarande är en flaskhals för förmågan att realisera digitala initiativ, så är det inte den enda!

Alla ni ”verksamhetsmänniskor” som älskar att klaga på er IT-avdelning, bör ställa er frågan; ”Vilken digital affärsstrategi skall IT stödja?” Jasså det fanns ingen strategi…… Hur är det med tillgången på digitala strukturer, processer och kompetenser? Inte det heller…..

Med ett tröstlöst blame game skjuter man sig själv i foten. Det vore det bättre att göra gemensam sak i det digitala initiativet, men skall stenarna kastas någonstans i dagsläget så är det ofta mot styrelse- och VD-rum!

fot

Tid
Om tid kan man säga mycket. Men det kanske mest centrala är att det är det viktigaste vi har att förvalta och vårda. Det är dessutom det mest demokratiska vi har. Ingen har mer än någon annan, oavsett kön, bakgrund, hudfärg, etc.

Det är också intressant att se hur mycket några lyckas få ut av sin tid och andra knappt någonting alls. Paradoxalt nog är det också nästan alltid den som har mest att göra som man skall gå till om man vill få något gjort.

Trots att tid är det mest värdefulla vi har så är det en förvånansvärt liten komponent när företag designar kundupplevelser. Jag är nog inte ensam om att ”straffa” företag slösar med min tid. Krångliga självservicefunktioner, produkter och tjänster med hög starttröskel, omständliga web-platser, långa telefonköer etc. överger jag omedelbart för att aldrig återvända.

När vi designar kundupplevelser bör vi ha människors mest värdefulla trade off i ständig åtanke!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *