Är du intelligent?

Jag är uppvuxen i en miljö som outtalat förväntade sig att jag skulle bli en renässansman. Utan att någon sa något, så såg jag hur familjens drömmar om detta grusades redan under min högstadietid. Jag var långt ifrån det klassiska geniet utan ägnade merparten av min tid åt regnvåta porrtidningar i skogen, cigg och fulköpt Aurora.

Den reverserade klassresan blev än mer tydlig under min gymnasietid som mest ägnades åt att realisera det jag sett i tidningarna i skogen.

Hos lärare framstod jag sannolikt som en intellektuell medelmåtta som lyckades navigera någorlunda bland de studiemässiga kraven.

krea2

Vad är intelligens?
När jag ser tillbaka på den här tiden så får jag ett leende på mina läppar, men också en viss bitterhet över hur snäv måttstock omgivningen hade i sin värdering. Vänster hjärnhalva var normen för att kunna tolka, ett på förhand, rätt svar.

Jag funderar på om komptensen hos mina, analytiskt sett, intellektuellt överlägsna klasskamrater blivit utkonkurrerat av de datorer som inte fanns när vi pluggade.

Rännesensman
Jag kanske slåss mot historiska demoner, men jag tror att intelligensbegreppet är en smula förlegat. Ändå ligger det till grund för många livsavgörande saker för människor. Ta bara testerna när vi söker jobb.

Jag hyser stor respekt för matematik och fysik. Ännu mer för dom som brinner för det. Men vi lever i en tid då det till stora delar inte finns några färdiga svar. Då krävs kreativitet och förmågan att se helt nya samanhang. Ha det i åtanke när du värderar dina barns studiemotivation.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.