Tänker du på det här?

Hur mycket tid lägger du på att tänka? Jag menar att tänka på riktigt, att låta tankarna vandra djupare än till ditt flyktiga korttidsminne. Tänka genom att utmana dina invanda idéer och föreställningar.

Vi lever i en tid av blixtsnabba likes på mobilen, förstrött scrollande på Instagram och snabbspolande av en video på Aftonbladet. Vågar vi ens bli ensamma med våra tankar för en stunds fördjupning?

I allt detta brus tar våra hjärnor omedvetet in signalen om att världen håller på att förändras. En hel arbetsmarknad är på väg att luckras upp och någonstans skaver tanken om att medelklassen blir en del av prekariatet.

Vårt medvetande tar in signalen om att 2,5 miljarder människor kommer att gå från fattigdom till att bli en del av vår digitala konsumtionsvärld.

think2

Vad händer?
Sverigedemokraterna är numera det näst största partiet bland män. Män som vilset försöker hitta sin roll i den här nya världen. Män som ser sina historiska rättigheter försvinna till förmån för Afrikanska, Kinesiska och Indiska hottentotter. Män som ser sina rättigheter försvina till förmån för bättre anpassade unga kvinnor.

Vi ser en GIGANTISK medelklass vars ”semi-kvalificerade” jobb är hotade av automatisering de närmsta åren. Vi ser institutioner som varit våra ledstänger monteras ned. Kyrkans värderingar blir en allt mindre del av vår sekulariserade värld.

I allt digitalt brus bränner den här signalen och skapar rädsla som projiceras på ”den andre”.

Om man tänker
Men om vi däremot skulle släppa in den här signalen, analysera den och ge den lite eftertanke. Då skulle vi se att världen aldrig tidigare gett mer utrymme för att förverkliga det man vill göra.

Om vi bara ägnade liiiite tid åt analys, istället för roliga katt-klipp eller hurtfriska citat, så skulle rädslan förvandlas till hopp.

När Martin Luther översatte bibeln från latin, demokratiserades möjligheterna till analys för hela Europa. Just nu lever vi i en värld som är än mer informations- och möjlighets demokratiserad.

Jag blir sorgsen av att så få ser möjligheter och att så många ser hot.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.