Digital IT-arkitektur

Alla företag kommer att bli IT företag och varje budget kommer att bli en IT-budget enligt Gartner. Och jag håller med. Om det nu är så, vilken avdelning på företaget har då ett gigantiskt ansvar på sina axlar. Just det, IT-avdelningen.

En IT-avdelning som av tradition varit högpresterande om dom levererar i tid och enligt budget. I bästa fall även baserat på affärskrav. Det räcker inte längre!

Vi kan heller inte kämpa för 100% stabilitet, för det blir orörligt. Vi måste sluta se processer som rigida rörelser som följer varandra, det skapar ingen flexibilitet.

Projekt
I många projekt, på stora företag, så arbetar jag med begåvade människor som levererar ett bra hantverk och smider kreativa tankar. Men när jag rör mig i olika delar av organisationen, slår det mig att överallt sitter det lika många andra begåvade människor, som levererar ett lika bra hantverk och tänker lika kreativa tankar. Alla levererar alltså bra saker, men utväxlingen blir inte så stor som den skulle kunna bli om initiativen korsbefruktat varandra.

ecosystem

Ekosystem
IT-arkitekturen och strategin måste medge ett dynamiskt ekosystem där varje initiativ skapar affärsvärde i relation till varandra. IT är idag så demokratiserat så det går inte med centralisering. Arkitekturen måste vara så dynamisk så att den klarar kreativa IT initiativ, överallt i organisationen. Klarar av digitala samarbeten  utanför företagets egen arkitektur.

Digitaliseringen går också så fort att vi, inom IT, måste förstå att vi skjuter mot ett rörligt mål. För gör vi inte det så kommer vi att bygga in gamla behov i nya lösningar.

Vi måste kämpa stenhårt för att se de strukturella förändringar som hela tiden pågår. Läste en rapport som säger att kostnaden för operations kommer att minska med 30% tack vare robotifiering och automatisering till 2018. Det är mycket. Och det är på kort tid!

Ta bara lagerhantering med KIVA roboten som vet exakt var alla varor finns på lagret. Men den vet också vilka order som kommit in, vilka kunder som är viktigast etc. Men dom kan även interagera med varandra för att effektivisera arbetet.

Om vår IT-infrastruktur är anpassad för HR och tidstämpling, hur väl möter vi behovet av Kiva inom logistiken?

IT är inte längre en stödfunktion, det är en inbäddad del av varje del av företaget. När våra produkter och tjänster blir uppkopplade så blir en datadriven affärskultur nödvändig för dagens konkurrenskraft. Vi måste skapa ett tekniskt ekosystem som medger ett flexibelt, datadrivet mindset.

Jobbar du på IT-avdelningen har du aldrig varit viktigare än nu. Men har du en reaktionär syn på IT har du å andra sidan aldrig varit mer i vägen än nu.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.