Människor

Ligger i skrivande stund och reflekterar i ett vackert rum på Sandhamn, efter en trevlig middag med ett antal kollegor.

Digitalisering formar och styr nästan 100% av mitt yrkesliv. Jag sticker inte under stolen med att det präglar stora delar av mitt privatliv också.

Min morgonreflektion säger att vi/jag inte får tappa bort människan i en värld av digitalisering, robotifiering och automatisering. Men inte på de sättet som den klassiska fackföreningsrörelsen säger, utan för att digitalisering (och allt annat också för den delen) blir ointressant utan den mänskliga aspekten.

Man säger ofta att digitaliseringen är ”nerdens” revansch. ”Nerdens” fascination för teknik som IoT, geofencing, Big data, etc. Men tekniken är lika ointressant nu som den alltid har varit. I allt som görs, allt som händer finns det en människa som skall påverkas och som skall uppleva något.

robotttttt

När vi bygger och utvecklar koncept inom automatisering, robotar, Internet of things, Internet of places mm, så måste vi ha med människa som entitet för att lyckas fullt ut.

Människors känslor kommer fortsatt vara det som styr all form av progressivitet. Digitalisering i sig känner inte glädje, sorg, medkänsla, ilska, kärlek, stolthet, rädsla eller osäkerhet. Resultatet av digitalisering kan skapa upplevelser för människor, men har vi inte med människa som entitet så blir det vi håller på med ganska meningslöst. Låt oss inte glömma det i vår digitala eufori.

En spellista för eftertanke.

Trevlig helg

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.