Att skapa en datadriven organisation

Det talas och skrivs mycket om digitalisering. Och det är inte konstigt för det kommer att påverka oss alla. Men en del av digitalisering talas det förvånansvärt lite om. Nämligen om kravet på att organisationer som är digitala också ett datadrivet mindset. Det handlar inte bara om Internet of things!

En datadriven organisation har resurser och fokus på att hantera data på riktigt. Kanske till och med en Chief Data Officer. Dom samlar data, formulerar insikter som man omvandlar till kunskap. Men framför allt exekverar på!

Ett praktiskt exempel
Låt mig ta ett exempel inom retail, vad man exempelvis skulle kunna göra med ett företag som Jula .

Allt jag skriver nu är gissningar och subjektiva upplevelser från min sida. Men jag upplever att Jula har en bra web, ordning på logistiken och ett utvecklat kundprogram. Man har sannolikt koll på det basala och lite till.

Men Jula som en datadriven organisation skulle kunna utnyttja en Big data-soppa bestående av operativ data, publik data, social data och dark data i kombination.

Dom skulle kunna ha flera ”event-baserade” koncept som var automatiserade.

snow

En input skulle kunna vara publik data från SMHI som skvallrade om någon form av avvikande väder. Säg en snöstorm. Om den snöstormen regional för västra Sverige så skulle man kunna styra innehållet på webben till snöslungor och snöskyfflar, men endast för de i västra Sverige. Man skulle ta hänsyn till operativ data som lagersaldot för respektive produkt.

Man skulle proaktivt kunna gå ut till de Jula club medlemmar som inte köpt snöslungor och ”varna” för snöstormen samt erbjuda en lösning.

Man skulle informera personalen och man skulle skapa erbjudanden vid POS/kassan.

Man skulle kunna använda Jula club medlemmarna genom att låta dom erbjuda sin sociala krets någon form av fördel.

Vidare
Det här var bara ETT exempel där ett business moment – snöstorm blir en eventbaserad, datadriven försäljningsmöjlighet.

Ett datadrivet företag har kanske 10-30 sådana här eventbaserade marknadskoncept. Bara fantasin sätter gränser.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.