Ta in det här!

Söndagkvällar avslutas ofta på samma sätt i det Gilbertska hemmet. Jag lägger mig med lurar och lyssnar på senaste avsnittet av Filosofiska rummet på P1. Spännande partner? NOT! Senaste avsnittet handlade om hur sned fördelningen av välstånd är i vår värld. I programmet deltog Johan Norberg, som jag tycker är en mycket klok individ.

Programmet satte igång massor av tankar i mitt huvud och jag har konsumerat många spännande texter och lagt ett pussel för framtiden. Ett ofattbart spännande pussel för alla som vill affärsutveckla!

Lyssna nu!
Mer än 2,5 miljarder människor i Kina, Indien och andra ”utvecklingsländer” kommer att ta sig ur fattigdom och flytta till städer, få jobb inom service och industri före 2030. Dom kan ses som tillägg till de 1,5 miljarder som redan urbaniserats och blivit en del av en ny medelklass. Dessa 2,5 miljarder är 8 gånger USA’s folkmängd.

Bara Kina kommer att bygga 2,5 städer av storleken av Chicago varje år! Indien kommer att bygga ett nytt Chicago varje år! Kina kommer att ha 220 Chicago 2025!

Nu till saken. Tänk på vad den infrastrukturen kommer att kräva i betong, stål, energi, vatten etc. Dessa 2,5 miljarder har inte tidigare använt mat, vatten etc på samma sätt som oss. Man använder vatten på ett annat sätt om man måste hämta det i en brunn….

Ett annat exempel är att av USA’s koppar kommer 55% från återvinning. I Kina är den siffran 5%.

induu

Efter infrastrukturen
När infrastrukturen väl är på plats så vill dessa människor köra bil till jobbet, värma huset på vintern, kyla huset på sommaren, tvätta sina kläder i rent vatten, etc, etc, etc. Det innebär hundratals miljoner nya bilar, miljarder liter bränsle.

I den första industriella revolutionen blev 13% av världens befolkning industrialiserade (Västeuropa). I den andra vågen var det 16% av världens befolkning som blev industrialiserad (USA, Ryssland, Japan etc). Nu kommer 37% av världens befolkning industrialiseras på några få år!

Betänk hur människor konsumerade under den första och andra industrialiseringsperioden. Tänk på människor idag.

Orkar du, så tycker jag att du skall ta in detta och fundera på möjligheterna, men också konsekvenserna. Personligen har jag blivit besatt av de här tankarna. Besatt för att det är en extrem möjlighet att tjäna pengar, men också ett kusligt hot mot våra naturtillgångar.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Ta in det här!

Leave a Reply

Your email address will not be published.