Hur förklarar du för din mamma?

Några gånger varje år så frågar min mamma vad jag jobbar med. Jag försöker förklara så gått jag kan, men det slutar alltid på samma sätt. Hon lägger huvudet på sned och säger; ”Din stackare, du kunde ju ha ägnat dig åt litteraturhistoria eller något annat meningsfullt” Kontentan är också att; ”snart styr datorer allt”.

Jag fann det inte meningsfullt att ta matchen, utan föreslog istället ett glas Campari i eftermiddagssolen.

Men
Den match jag inte ville ta, var att jag VILL att datorer skall styra det mesta! Att sätta sig in i hur Andreas Lubitz mådde när han crashade planet i bergväggen är omöjligt för mig som inte varit så psykiskt illa där an. Lättare då att förstå kapten Francesco Schettino (ynkryggen) som vill stila på en tjej genom att köra allt för nära klipporna. Också lättare att förstå tågföraren i Spanien som glömde sänka hastigheten.

Vi är alla bara människor. Människor som är känslomässigt komplexa varelser. Det är inte datorer. Hade dessa herrar ovan ersatts med datorer så hade olyckorna aldrig inträffat.

tips1

I samma ögonblick vi får bilar som körs av datorer så kommer vi att minska köerna dramatiskt. Bilarna kommer att förhålla sig tillvarandra på ett sätt som vi människor aldrig kan.

Vad jag heller inte sa, var att ägandet håller på att utplånas. Alla som skapar produkter idag måste tänka på ett nytt sätt. Man erbjuder inte att äga en produkt, man erbjuder access till en lösning som produkten bidrar till.

Å andra sidan så uppskattar jag likväl att dricka en Campari med min mamma och diskutera Tomas Tranströmers betydelse för litteraturen….

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.