Digitalisering för dummies

Kommer i skrivande stund just från en middag med några kollegor. Vi rök ihop om vad digitalisering faktiskt är. Som vanligt i krig så kom ingen vinnande ur striden. Men här kommer åtminstone min förklaring.

För vi kan tala om digital kommunikation, digitala affärsmodeller, IoT, dematerialisering ,etc. Men det är bara konsekvenser av, eller verktyg för digitalisering.

mito

Digitalisering är när informationen om en sak, människa eller plats överstiger värdet av situationen eller saken. Alternativt att kostnaden för att lösa behovet digitalt eller distribuera lösningen digitalt understiger kostnaden för att producera eller distribuera det analogt.

Säg att jag producerar en fysisk sak för 25 kronor som någon är villig att betala 50 kronor för. Antingen kan jag reproducera den här saken digitalt för nästan 0 kronor digitalt. Eller så kan jag producera saken för 25 kronor uppkopplat men värdet av informationen överstiger 50 kronor.

I båda fallen har vi löst behovet, antingen genom minskade kostnader för att reproducera och distribuera (musik, film, böcker, dagstidningar etc.) eller genom att någon byter/tillgängliggör information mot en upplevelse (Facebook, Airbnb).

PUNKT

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Digitalisering för dummies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *