Det är nu det gäller!

Många så kallade utvecklingsländer saknar många av de bekvämligheter vi i den industrialiserade delen av världen tar för självklara.

Men det vi hela tiden haft gemensamt är vårt sätt att sälja. Läste om en Afrikansk stam som varje morgon paddlade runt till marknader på olika öar för att sälja sina cassava-rötter. Oftast i ogjort ärende då merparten inte hade behov av cassava-rötter just då. Påminner om hur merparten av svenska säljare far runt i sina tjänstebilar och försöker fylla orderblocket.

I de flesta av dessa utvecklingsländer så är ett mobilt kommunikationsverktyg det första man köper när man fått lite pengar. Fler människor har tillgång till en mobiltelefon än som har tillgång till en tandborste. Fler människor på jorden har tillgång till en mobiltelefon än som har tillgång till fungerande toalett.

afrika

Den Afrikanska stammen ovan var en del av en, inte allt för obetydlig by som valde att flytta hela byn upp mot berget som låg i anslutning till byn. Syftet var att få tillgång till full mobiltelefontäckning.

Dom saknade rinnande vatten och ingen tillgång till ett elnät. Däremot hade dom väl utvecklade solpaneler för att kunna ladda sina telefoner.

Men när dom för några år sedan paddlade mellan öar i timmar, har man nu skapat en spotmarknad för cassava-rötter. Via mobiltelefoner vet man vilka som behöver och inte behöver. Människor som saknar rinnande vatten och tandborstar har skapat en datadriven säljprocess som många av oss är långt ifrån.

Skiften
I stora skiften måste gamla sanningar slaktas. Det är också då stora rikedomar uppstår. Lättast att slakta, har dom som inte är så hårt knutna till ”sanningarna”. Richard Arkwright var den yngsta av 13 syskon och son till en skräddare på 1700-talet. Arkwright hade aldrig gått I skolan och var helt fri från många “sanningar”.

Han listade ut ett sätt att omsätta råbomull till tråd. Dvs den moderna spinnmaskinen. Den första prototypen byggde på att hästar skulle gå runt så att ett hjul snurrade. Fri från mental ryggsäck insåg  Arkwright snabbt att han kunde utnyttja Watt’s nya uppfinning, ångmaskinen. Därefter flyttade han människor från hemarbete till spinnerier och man såg historiens största produktivitetsökningar. Arkwright blev grisrik och skapade en av historiens största personliga förmögenheter.

kapita

Slutsats
Vad jag vill säga med denna, aningen långrandiga historia, är att det är i skiften som möjligheter uppstår. Särskilt genom att kombinera saker med varandra. Spinnmaskinen i sig var ett genombrott, men genom att kombinera den med ångmaskinen uppstod en produktivitetsexplosion.

Jag tror att många utvecklingsländer, som är fria från vår tekniska och affärsmässiga historia, kommer att skapa magi i framtiden.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.