Sex saker jag vill säga

Det händer med jämna mellanrum att jag håller föreläsningar för olika typer av grupper. De senaste gångerna har jag haft lite dålig smak i munnen efter varje ”gig”. Inte för att det nödvändigtvis gick dåligt utan för att förväntningarna (även på mig själv) är ofta på underhållning, snarare än det dom BEHÖVER höra. Viljan att underhålla står i vägen för det jag vill säga.

cx99

Human augmentation, robotar och 3D printing av kroppsdelar må vara spännande, men långt ifrån åhörarnas vardag.

Så här följer 6 exempel på saker jag skulle vilja säga till alla företag:

1. Betrakta ert företag. Ni måste gå från ett funktionellt synsätt till ett emotionellt.

2. Fundera på hur ditt arbete och din fritid börjat flyta samman i ett enda virrvarr. På exakt samma sätt kommer det att bli med ert företag när det gäller den digitala och den analoga världen.

3. Börja leta efter dolda digitala tillgångar i ert företag och er affärsmodell. Betrakta ditt företags supply chain av data. Var uppstår den, hur kan ni förädla den så att den blir viktig för någon?

4. Inse att innovation inte är en ”Top down” aktivitet. Släpp fram de modiga, de udda, dom som inte är JA-sägare. Hitta de som varit anställda kortare än 18-24 månader. Dom som inte fallit in i ”That’s the way we do business here”.

5. Förstå att riktig innovation är kaotisk och stökig. Era traditionella projektledare kommer att avsky att driva sådana projekt, för dom drivs inte linjärt.

6. Moore’s law (att allt blir hälften så billigt med dubbla kraften vart annat år) kan appliceras på allt i samband med digitaliseringsvågen. Automatiseringen kommer att bli brutal och det kommer att påverka vårt samhälle. Inte bara positivt

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.