e-handelsansvarig = Biografpianist?

Jag ser på Linedin och andra ställen hur människor framställer sig som e-commerce ansvariga och hur man talar om e-handelsdagar etc. Man framställer ”e-handel” som framtiden och ersättningen till det döda analoga. Men det resonemanget har lika mycket framtids-edge som ett dansbandsporrigt vardagsrum i Åmål.

Att kalla sig e-handelsansvarig är lika relevant som att kalla sig biografpianist!

Jag tycker att det florerar titlar och funktioner som härstammar från Internets ungdom och som inte är relevanta i ett modernt samanhang.

Vi har haft Internet i ett kvarts sekel och det som har hänt är följande; Olika kanaler har alltid hanterats och utnyttjats i silos, dvs helt skilda från varandra. Det gjorde att vi också organiserade våra företag i silos. När Internet kom så blev web ytterligare en silo.

biog

Men det som har hänt de senaste 5-10 åren är att digitaliseringen rivit dessa silos. Även om många företag gör sitt bästa för att hålla vattentäta skott i en obsolet organisationsstruktur.

Vi är i en situation där konsumenten inte gör skillnad på analogt eller digitalt. Man rör sig fritt mellan analoga och digitala tjänster. Man skiljer inte mellan analog produkt och digital tjänst som är kopplad till produkten. Ett köp kan göras i ett virrvarr av digital och analog upplevelse.

Självklart behovs någon som kan hantera CMS-system etc. Men jag tycker att vi ska kliva ur våra isolerade e-handelsträsk och exkluderande e-handelsdagar, för att istället betrakta allt ur människors interaktionsperspektiv!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *