Digitaliserad retail

Olika branscher är olika mogna när det kommer till digitalisering. Retail är både omogen och mogen på samma gång.

Leverantörerna
Många leverantörer/tillverkare har under ganska lång tid tassat i frågan om egna säljkanaler. Man är väldigt sugen på marginalerna och direktförsäljningen, men varit rädda att stöta sig med butiker/återförsäljare.

Nu inser man att kunderna förväntar sig möjligheten att köpa direkt från leverantören. Därför har det uppstått flera omfattande e-handelslösningar från leverantörer/tillverkare.

retaill

Återförsäljarna
Många fysiska butiker, fackkedjor etc kämpar mot digitaliseringen. Man upplever att leverantörerna tar försäljning från butikerna. Vilket sannolikt är sant. Vissa butikskedjor skapar därför egna digitala försäljningskanaler som konkurrerar med leverantören/tillverkaren.

Resultatet
Resultatet blir en soppa av digitala initiativ och en minst sagt förvirrad kundupplevelse. Olika priser, gamla produkter, motsägande produktbeskrivningar etc. Dvs allt det som den moderna retail-konsumenten avskyr mest av allt!

Digitalisering av retail
Men som en gåva till mänskligheten kommer därför gubben Gilbert gående i supermantrikå för att rädda retail-branschen från dåliga beslut. CEO’s från jordens alla retail-bolag lyssnar till hans elokventa tal. ”Digitalisering inom retail handlar inte bara om digitala kanaler, utan att digitalisera processer och logistik

sm

Det går inte måla om retail med en digital fernissa och tro att kunderna blir nöjda. Digitaliseringen har polariserat leverantör och återförsäljare. Vi måste gå in i ett samarbete igen. Kunden förväntar sig att hen skall kunna röra sig mellan olika kanaler helt friktionsfritt.

Det ställer i sin tur krav på helt nya logistikprocesser där kunden skall kunna köpa på web, hämta i butik, lämna tillbaka på utlämningsställe etc. Det ställer nya krav på betalningsmodeller om kunden köper på web, men hämtar ut i den lokala butiken. Och så vidare…..

Vi måste mogna när det gäller synen på digitalisering och digitaliseringens konsekvenser.

Så gör följande:

  1. Gör en customer journey mapping
  2. Titta på hur era interna processer mappar mot ovanstående köpprocess
  3. Anpassa processer, teknik och organisation till kundens köpmönster

Lycka till!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.