Digitala pirayor!

I mitt senaste inlägg lyfte jag på locket till digitaliseringens konsekvenser för enskilda människor. Konsekvenser som kommer att smitta av sig på hela vår samhällsstruktur.

När det gäller stora, och delvis också medelstora, bolag så tar få en digital transformation på allvar. Man gör några appar, putsar på den mobila webben och hoppas bli ”lajkade” på den sovande Facebook-sidan. Men man håller sig krampaktigt fast vid sin gamla affärsmodell och snubblar runt i den digitala ekonomin likt fågeln i videon nedan.

Den digitala strukturen, där varje individ kan agera digital service provider, gör att de stora bolagen i princip har 7 miljarder konkurrenter. Människor som använder Internet och digitala plattformar för att tillfredsställa ett behov som tidigare tillfredsställdes på ett annat sätt. Telecombranschen globalt har exempelvis de senast året förlorat 50 miljarder dollar till VoIP och IM. Jag behöver väl knappast förklara video-metaforen…..

Det har gått så fruktansvärt fort och jag tror det är få stora bolag som lyckats ändra mindset när det gäller hur konkurrensen ser ut.

Vad gör man?
Min idol, Andrew McAfee talar om 5 olika sätt att angripa möjligheten.

  • Reinventing industry – Det är vad Uber gjort med taxibranschen
  • Substituting product or services – Ett sätt att fundera på om min produkt eller tjänst kan lösas med ett digitalt substitut. Fujifilm klarade det, Kodak gjorde det inte.
  • Create new digital business – Kan vi lägga till digitala tjänster och på så vis skapa nya intäktsströmmar och nytt värde till affärsmodellen? Nike+ är kanske ett bra exempel
  • Reconfiguring value delivery model – Kan vi påverka värdekedjan? Kan vi hoppa över ett eller flera steg. Detta kommer inte minst att ske när 3D printingen blir var mans egendom.
  • Rethinking value proposition – Man kan använda produkt och tjänst i kombination och på det sättet skapa helt nya erbjudanden. SKF säljer underhåll med hjälp av effektiv analys och sensorteknik

piraya

Oavsett vilken väg man väljer så tror jag att det viktigaste är att slå sig fri från ett analogt mindset. Jag tror också att man inte klarar det utan hjälp utifrån. Jag har faciliterat ganska många digitala affärsutvecklings-workshops och även om det flesta gått väldigt bra, så har inte alla gjort det. Ibland är organisationen så kulturellt och attitydsmässigt långt ifrån en förändringsmentalitet att man helt enkelt inte når fram.

Som företagsledare har man just nu ett ansvar påbörja en digital kulturförflyttning. Man behöver inte starta det stora projektet, men påbörja transformationen internt! Annars kan man sluta som fågeln…..

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

3 thoughts on “Digitala pirayor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *