Konsultbolagen är digitally disrupted!

Ser att allt fler av de stora och medelstora konsultbolagen söker ”digital drivers”, ”digitala affärsområdeschefer” etc. Det är kanske inget fel i det men många av dom har varit så förbannat arroganta under lång tid att det inte hjälper hur många digitala change agents dom anställer. Tänker dra det så långt att merparten av dom är en fara för sina egna kunder!

Men som vanligt skall gamla vederhäftiga nestor Gilbert servera sanningen och förklaringen till varför.

Filling up with petrol, 17 April, 1934.

Omgivningen
Alla företag påverkas av digitaliseringen. Alla vet förhoppningsvis att det inte handlar om teknik! Så vad handlar det om?

 • Vi vet att det påverkar kundernas organisation och
  kompetensstruktur.
 • Vi vet att synen på processer skiljer sig fundamentalt
  från för bara 10 år sedan.
 • Vi vet att IT-infastrukturen måste förändras radikalt.
 • Vi vet att marknadsavdelningar och kommunikation
  är i 100% förändring.
 • Vi vet att dataexplosionen kommer att förändra vår
  syn på analys
 • Etc.

Konsultbolagen
Konsultbolag med flera hundra anställda söker nu alltså digitala strateger och change agents. Men dom framstår som företag som tillverkar och säljer DVD-skivor, dessutom med ett gigantiskt lager av fysisk media. Det vill säga en armé av strategikonsulter, applikationskonsulter, managementkonsulter som alla stelnade i en semi-digital värld.

Så DVD-handlar’n måste fundera på om hen skall elda upp sina skivor eller kränga dom till någon mindre vetande.

dator

Konsekvensen
Orsaken till att semi-digitala konsultbolag är farliga för sina kunder är att konsekvensen blir följande:

Managementkonsulter som är vana vid långa planeringshorisonter och en förutsägbar marknad erbjuder långa komplexa förstudiedokument, analyser och planer som slutar o-exekverade på en dokumentserver!

Strategikonsulter erbjuder processutveckling och processkartläggning som resulterar i rigida processer som tagit sin utgångspunkt i intern effektivetet, snarare än ur kundens köpprocess.

IT-konsulter skolade i en infrastruktur som kretsade kring en stor monolit som SAP. Konsulter som är skolade i en attityd som är milsvid från affären. Dessa kommer snarare att förlänga CIO’ns lidande av en oflexibel teknisk infrastruktur som ofta saknar alla flexibla möjligheter att möta kund- och verksamhetskrav.

BI- och analyskonsulter som är skolade i en värld av rader och kolumner kämpar för att pressa in den ostrukturerade data-tsunamin i just rader och kolumner. Av ren tradition så ser man sig som en del av en ”analys-avdelning” när alla digitala företag förstått värdet av datademokratisering. Binära statistiker utan förståelse för hur data skall kommersialiseras erbjuder bara möjlighet att visualisera historisk data.

jobb3

Slutsats
Vad jag försöker säga är att det inte hjälper att anställa en digital-change agent om merparten av personalen består av DVD-Tryckare, VHS-experter, väckarklockstillverkare, diskett-experter och miniräknar-strateger.

Jag tror att alla vi som inte har digitalt DNA måste jobba fruktansvärt hårt för att inte bidra till att bygga in ett analogt tänkande när vi är rådgivare. Jag tror inte alltid att den arbetsviljan finns om man arbetat med samma sak på samma ställe och investerat allt för mycket under allt för lång tid. Vi kan kalla det arrogans eller lättja, bestäm du!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

5 thoughts on “Konsultbolagen är digitally disrupted!

Leave a Reply

Your email address will not be published.