Digitala platser

Digitaliseringen förändrar affärsmodeller genom en kombination av digitala människor, digitala saker och digitala platser. Det skapar också en sammankoppling mellan det digitala och det analoga.

Nu när vi ser digitaliseringsexplosionen så kämpar många av oss att förhålla oss till den. Vad innebär det för våra företag, städer, familjer och jobb?

digital_business

Det jag personligen tycker att vi ofta missar är ”plats” som digital entitet. Det är, och kommer att bli en allt mer viktig del av digital affärsutveckling tror jag.

Jag tror att Beacons kommer att bli det som hjälper en plats att bli en digital entitet via en plattform.

Och lika lite som vi skall stirra oss blinda på enskilda sätt som människor kopplar upp sig eller på hur saker kopplar upp sig, så måste vi se digitala platser i relation till de två förstnämnda.

Videon nedan beskriver staden och platserna i staden som entitet. Vore intressant att veta hur många stadsutvecklare och stadsplanerare som tänker utifrån detta perspektiv.

Retail är kanske det annars tydligaste exemplet på hur den digitala och analoga världen flyter samman till ett. Att exempelvis inte ens ha fri wifi i en butik är fullständigt absurt. Videon ger lite inspiration till hur den fysiska butiken blir en spännande digital entitet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.