Digital branschglidning

När man pratar digitalisering känns det som att det finns två läger. En grupp som kopplar det hårt till digital teknik och en annan som har förmågan att se den strukturella förändringen som digitaliseringen skapar. Jag tror att vi alla måste sträva att förstå det sistnämnda!

När jag pluggade så fick jag lära mig att det fanns ett antal olika hinder. Det fanns marknadshinder, geografiska hinder, etableringshinder etc. Den ”sanningen” är förmedlad till i stort sett alla som är i arbetsför ålder.

Nutid
Digitaliseringen har gjort att merparten av ovanstående hinder har upphört. Men alla vi som jobbar, fattar våra beslut och analyser baserat på den kunskapsplattform vi fått från vår utbildning. Inte minst ur ett eget perspektiv. Jobbar vi exempelvis inom energibranschen eller fordonsindustrin så ”vet” vi att det är för stora etableringshinder för att konkurrensen skall uppstå plötsligt.

Vi ”vet” att spelreglerna i vår bransch är så komplexa att det är svårt för någon ny att bryta sig in.

Men jag föreslår att du, så snabbt som möjligt, försöker glömma det du lärde dig!

google-car

Digitala branschglidningar
Jag tror att det var få inom bilindustrin som såg att dom skulle få konkurrens av ett sökmotor-företag… Jag kan se traditionella chefer inom fordonsindustrin skrika på ledningsgruppsmöten ”Med vilken rätt är dom i vår bransch”, ”Dom kan inte våra regler och strukturer”.

MEN DET ÄR PRECIS JUST DET, digitala bolag från andra branscher är inte där för att spela efter gamla strukturer eller regler. Man tar sin utgångspunkt i att ifrågasätta sanningar i form av distributionskanaler, produktvärde och affärsmodeller.

En sak kan vi vara ganska säkra på och det är att framtida hot kommer komma från ett helt annat håll än vad vi tänkt oss. Snabba, vitala, nytänkande bolag kommer att bryta sig in i värdekedjor som sett likadan ut i decennier. Dom kommer vända upp och ned på rigida affärsmodeller. Dom kommer att ta din produkt och leverera den som en tjänst och du blir förpassad till en lågmarginalbaserad tillverkning.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.