Data is the new..? och fredag!

Det var engång ett företag. ”Data is the new oil” ropar någon i styrelserummet! Hela styrelserummet tystnar. ”Hur fan får vi tag i den då frågar en resignerad styrelseordförande”. Styrelseledamöterna flackar med blicken och konstaterar att det skall man minsann be ledningen ta reda på.

På företaget bestämmer man sig sedermera för att starta ett digitaliseringsprojekt. Raskt sätts ett Hadoop cluster upp och IT-avdelningen får till uppgift att öppna alla datakranar som finns.

På produktutveckling åker sensorer in i produkter och via marknadsavdelningen hämtas information in på minsta ”Like-nivå”.

Datamängden växter så snabbt i databasen att IT avdelningen kämpar för att hålla jämn takt med inflödet. Styrelse och ledning dansar runt den nya guldkalven och alla var lyckliga i hundra år. Eller?

disco

Utmaningen
När euforin har lagt sig, så börjar allt fler klia sig i huvudet och fundera på vad man skall använda sin nyfunna olja till. Ingen förstår riktigt dynamiken för hur den skall raffineras. Ingen har riktigt förstått processen att förvandla informationen till kunskap och hur man sedan kommersialiserar den. Man konstaterar snabbt att oljan i sig inte betingar något värde. Den fina Hadoop-lösningen blir ett monument över det digitala misslyckandet och ingen förstår att det beror på att man saknar ett digitalt DNA i bolaget.

hbr

Företag utan digitalt DNA har inställningen att tillgångarna enbart skall tillhöra företaget. Man har byggt hela organisationen på att bolagets värde är vad man äger, vet eller kontrollerar som ingen annan kontrollerar. Det präglas av en protektionistisk samlarmentalitet.

Ett företag med ett digitalt DNA förstår värdet i att släppa data fri. Använda den i kombination med annan data. Göra den tillgänglig för massan.

Riktigt digitalt DNA betyder att man både har den digitala kulturen och den digitala affärsmodellen på plats. Läs gärna den utmärkta artikeln Understanding “New Power” av Jeremy Heimans och Henry Timms i senaste numret av HBR.

drnk

Fredag (Off topic)
Nu är det snart en helg som jag erkänner att jag ser fram emot, trots en kul arbetsvecka. Ikväll har döttrarna motvilligt valt att äta Biff Rydberg med sina bedagade föräldrar. Förmodligen hade dom föredragit rännstenen anstuckna av X-Cider framför ett samkväm med sin gamle far som tydligen har en svag doft av förruttnelse över sig….

Trevlig helg och en spellista som skänker hopp!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.