3 vitt skilda frågor för dagen

René Descartes citat ”Jag tänker, alltså finns jag” är alltid en bra påminnelse för mig, om än en smula pretentiöst kanske. Men att hela tiden utmana sina egna tankar är ett sätt att, åtminstone försöka, behålla en intellektuell vitalitet. Egentligen kanske det inte handlar så mycket om att tänka, som att tvivla i en tid då just tvivlare nästan alltid ses som bakåtsträvare.

Jag tvivlar exempelvis när jag betraktar mina barns syn på relationer, vänskap, integritet och självbild i den digitala sfären. Samtidigt umgås dom och interagerar med betydligt fler människor och av mer skiftande socioekonomisk bakgrund än vad jag någonsin gjorde.

barnsoc

Men särskilt i en så snabb förändringstakt som nu råder så tror jag att vi både som individer och företag måste utmana och fundera på vår etiska kompass i en digital kontext.

Som personer bör vi reflektera över hur vi förhåller oss till vår integritet och som företag så tror jag att vi behöver fundera på hur våra digitala värderingar speglar varumärkeslöftet. Inte bara okritiskt köra på i en digital eufori.

Fundera exempelvis nästa gång du skriver ett gmail. Kolla hur reklamen i sidan anpassar sig efter det du skriver. Så rent principiellt kan man säga att Google tjuvläser dina mail i realtid. Är vi bekväma med det?

Alain de Botton
Jag tar del av det mesta som Alain de Botton skriver. Böckerna ”Statusstress” och ”Lyckans arkitektur” är intressant nutidsfilosofi. Han är dessutom del av grundandet av ”The School of life” och det är inte någon new age flum.

Läste i tidningen att ingen längre vill vara lucia, något som var de flesta flickors dröm på min tid…. Sannolikt är det ett symptom på en mer sekulär värld som transformerar vårt samhälle allt längre ifrån kristna värderingar. På ett vis är det ok för mig. Men enligt Alain de Botton så är risken stor att vi kommer att bli väldigt vilsna utan en samanhållande länk. Hur förhåller vi oss till födelse, död, traditioner i en helt sekulär värld?

Digitala assistenter
För att gå till något helt annat. Jag undrar hur många marknadsavdelningar som faktiskt förstår hur digitala assistenter kommer att påverka vårt sätt att köpa och därmed vårt behov att ställa om marknadskommunikationen. Ett spännande citat från Gartner är “By year-end 2016, more than $2 billion in online shopping will be performed exclusively by mobile digital assistants.

Redan i början av 2000-talet så pratade vi om att kylskåpet kommer att beställa mat. Nu börjar det bli en realitet. Inbäddad i kökets smart home kommer det att finnas en digital assistent som hanterar stora delar av matlogistiken.

digiass

Det betyder i sin tur att marknadskommunikationen kommer att behöva ske mot maskiner i lika hög grad som mot människor.

Vi kommer att ha digitala assistenter som fungerar som ”curators” i våra urval och köpbeslut. ”Jag behöver nya fritidsskor att ha på landet”. Hur skall vi som företag få algoritmerna att ta med just våra produkter och tjänster i de utbud som presenteras för konsumenten?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.