solar

08 Apr 2010, Algeria — Traditional house with a solar panel in the Sahara Desert, Algeria, North Africa, Africa — Image by © Michael Runkel/Robert Harding World Imagery/Corbis

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *