Digital spaning

I början av Internet, i mitten av 90-talet för min del, så var vi ofta passiva konsumenter. Vi surfade runt och tog del av information på olika sätt. Men denna revolution förändrade ändå mycket. Vi bröt geografiska barriärer och informationsbarriärer inom logistik och försäljning.

I mitten av tjugohundratalet myntades WEB 2.0 som sedermera blev det sociala Internet. Dvs att vi som individer började forma innehållet på Internet och tog därmed tolkningsföretradet för varumärken, företag och organisationer etc.

Allt ovanstående har påverkat nästan alla företags affärsmodeller samt sättet vi kommunicerar privat och som företag.

Det som däremot har gått relativt oförändrat genom hela den här tjugofemåriga resan är produkter. Möjligen med visst undantag av utökad personalisering och effektivare ”make to order”.

wear

Internet of things
Nu kokar marknaden av begreppet ”Internet of things”. Men vi behöver påminna oss om att det är fortfarande Internet som är förutsättningen för att något skall förändras, dvs förmågan att kommunicera. Oavsett om det gäller människor eller saker så handlar det i slutänden om kommunikation!

Den fysiska produkten är relativt orörd. En ring är ring oavsett vad vi kallar det. För att ringen skall bli en ”Internet of thing”, så måste vi lägga till ytterligare två dimensioner. Ringen måste också:

  1. Bli smart, genom att addera sensorer, kanske datalagring eller en processor etc.
  2. Kunna kommunicera med andra maskiner, människor eller platser.

Ringly är ett bra exempel på just en ring. CEO Christina Mercando är en av dom som nu börjar ta bort den ”grabbiga” techy mentaliteten från wearable technology. Cool brud btw!!

Spaningen
I vardagen har de flesta av oss övergivit datorn till förmån för telefonen som digitalt verktyg. Tidigare övergav vi den stationära datorn för en laptop.

Jag tror att utvecklingen kommer att göra att telefonen snart framstår som datorn. Något man tar fram om man vill vara mer aktiv. Istället blir det ”wearables” som blir vårt initiala mobila verktyg. Exempel är Ringly, Rufus Cuff, klockan Moto 360 eller Sonys nya SmartWatch 3.

I hemmet kommer saker som Amazons Echo ta över. Sakta men säkert går vi mot full digitalisering i och med att det digitala ligger i bakgrunden, snarare än att vi agerar som heroinmissbrukare i telefon…

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *