Fånga värdet av innovation

Läste just en fullständigt brilliant artikel av Dr Stefan Michel i Harvard Business review. Den handlade om att få ut värdet av innovation. Jag kan vara helt fantastisk på att se nya samanhang och vara djävulskt innovativ, men jag orkar inte alltid hela vägen till de ekonomiska modellerna.

Artikeln visar tydligt på behovet av att just gå hela vägen och han presenterar ett ramverk för det.

Han sätter upp fem ”kriterier”:

  1. Changing the price setting mechanism
  2. Changing the payer
  3. Changing the price carrier
  4. Changing the timing
  5. Changing the segment

Han tar Nespresso som det första exemplet av att ”Changing the price carrier”. En über-snygg George Clooney får oss att gladeligen betala 150 dollar för ett kilo kaffe. Men vi märker inte att vi betalar det för vi köper några gram i en kapsel åt gången.

gk

Exempel nummer två ”Changing the payer” är ett företag som tillverkar ett sugrör som renar vatten. Men dom som behöver sugröret har inte råd att köpa det. Men om dom använder sugröret behöver man inte koka vattnet genom att elda med exempelvis kol. Det gör i sin tur att man minskar Carbon footprint. Sugrören betalas därför med Carbon credits. Så förbannat smart!

Innehållet i artikeln framstår kanske självklart när man läser det. Men den tar upp flera bra exempel och det ruskade åtminstone om min syn på att fånga värdet ur innovation.

Att vara innovativ för sakens skull skapar inget värde! Men läs artikeln, för mitt inlägg gör den inte rättvisa!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.