Digital strategi för analoga företag

Många mogna analoga företag har under en lång tid sett sina intäkter långsamt minska, sina marginaler bli mindre. En minskning som man, med ålderns eller storlekens rätt, förhåller sig ganska arrogant till.

Men nästan alla kommer att konkurrensutsättas från en digital konkurrent. En konkurrent som sannolikt kommer från ett helt annat håll än vad företaget förväntar sig. Det är egentligen fel att använda ordet konkurrent, för konkurrensen kommer snarare att komma från en affärsmodell.

När den digitala konkurrensen sätter in på allvar så kommer den långsamma nedgången accelerera!

Nokia-chefen lär ha sagt i panik; ”vi förlorar inte mot en konkurrent, vi förlorar mot ett helt ekosystem

Strategin
Så det företag som agerar arrogant, måste bygga en strategi som:

  1. Digitalaserar affärsmodellen
  2. Skapar nya digitala kapabiliteter

VD

Men det finns ofta ett motstånd i organisationen för att göra den här förändringen på riktigt. Man har tidigare kunnat leva på säkra kunder och höga marginaler. Den nya affärsmodellen kommer sannolikt till en början att ge lägre marginaler. Något som får varje trött, självgod och reformfientlig VD att se ut som bilden ovan!

En förändring innebär också att fysiska produkter blir en allt mer marginaliserad del av affären till förmån för digitala, informationsbaserade tjänster. Och nu skakar hen ännu mer…..

Lägg där till den lilla karamellen att man har både personal och informationsteknologi som är i 100%-ig symbios med den analoga affärsmodellen.

Så frågan blir om man skall långsamt självdö med höga marginaler eller leva som digital och snabbrörlig med mindre marginaler. Vill man det sistnämnda är det dags att börja nu!

Mer info för den som vill:

Konsten att digitalisera ett företag

5 hinder för digital transformation

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *