Därför behövs passion på jobbet

Läste en intressant artikel om när Google anställer och söker kompetens. Nyckeln var att dom kan lära nästan vem som helst, vad som helst. Men det som inte går att lära är passion. Dom hade en ”passion detector” som innebar att dom bad kandidaterna berätta om deras professionella favoritområde och kunde på det sättet direkt se om personen talade passionerat om ämnet eller ej. Ganska självklart kanske.

Andra egenskaper man sökte var humor, kommunikativ förmåga, kreativitet och mod (se bilden nedan). Därför tänkte de också på hur det skulle vara att tillbringa 5 timmars försening på en flygplats med personen. Det är lätt att säga att man har ett antal egenskaper, men desto svårare att spela att man har dom!

kreat

Arbete
Trots att det är 2014 har många en märklig syn på arbete och arbetsplatser. Tittar man på synonymer till ”chef” så kommer ord som ”slavdrivare”, ”patron” och ”styresman” upp. Synonymer till ”anställd” blir ”slav”, ”tjänare” och ”underlydande”. Synonymer till ”arbete” är ”möda”, ”strävan” och ”slit”.

Funderar man på ovanstående så blir man rädd! Det står i 100% motsats till vad företag behöver för modern konkurrenskraft. Ändå präglas fortfarande många företag och människor av denna dynamik.

Passion
Passion för något representerar att man har ett djup och en egen analys.

När jag pluggade datavetenskap för 100 år sedan fick jag bland annat veta vad ett RAM-minne, en hårddisk och en CPU var. CPU:en processade information som sparades temporärt i RAM-minnet. När man ville spara över längre tid fick man lagra informationen på ett lagringsmedia, företrädesvis en hårddisk. RAM-minnet användes för att korttidslagra information. När datorn stängdes av så var informationen borta. Ville man göra djupare analyser så gjordes det alltid mot ett lagringsmedium.

ap

Saknar man passion så fladdrar man på ytan med buzzwords och konsumerar bara informaitonsfragment. Då processar man all information i vårt överaktiva personliga RAM-minne. Processorn jobbar så hårt att internminnet går varmt, men ingen data skrivs mot något lagringsmedia för egen analys.

Att bara låta internminnet jobba gör att man kanske kommer undan med sin arbetsinsats, men man blir jävligt tråkig efter 2 timmar på en flygplats.

Slutsats
I ett friskt modernt företag är chefer inte slavdrivare, utan förstår att man pekar ut riktningen, men låter dom anställda spela matchen. Det kräver i sin tur att dom anställda inte ser sig som underlydande människor som måste detaljstyras. Men det  i sin tur kräver att ingen ser sitt arbete som slit och strävan. Vilket slutligen i sin tur kräver att alla känner passion för det dom gör!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.