Den digitala utvecklingen

När vi får elavbrott så flyttar vi tillbaks i tiden. Inte till tiden före Facebook som några av er kids tror. Vi flyttar inte heller tillbaka till en tid före PC’n. Vi flyttar tillbaka till medeltiden! I stort sett alla samhällsfunktioner är beroende av el. Skulle elen försvinna är vi tillbaka till en tid med häst och vagn. El är en livsnerv i vårt samhälle!

Känna oss digitala
I början av 90-talet demokratiserades informationsteknologin och började nå breda lager. ”Hem-PC” fick oss att känna oss extremt digitala. I mitten av 90-talet nådde Internet ut till breda grupper och den digitala boomen tog fart på allvar. Världen stod på ända när geografiska barriärer upphörde, när informationstillgången blev total. Vi kände oss alla superdigitala!

dnaUpplevas digitala
Sedan ett antal år tillbaks har Internet mognat. Digitaliseringen har förändrat många affärsmodeller i dess djupaste rötter. Digitaliseringen har gått från att röra människor, till att involvera platser, saker och tjänster. Internet of things, wearable technology, Ubiquitous computing, digitala sociala nätverk gör att vi för närvarande upplevs oerhört digitala.

Vara digitala
När vi talar om Internet of things nosar vi bara på full digitalisering. När vi väl är digitala så kommer det digitala vara en livsnerv på samma sätt som el är. Det digitala kommer att vara en så inkorporerad del av vårt samhälle och våra liv att störningar kommer få extrema konsekvenser.

Just nu är vi vana att det är vi som ställer ”digitala frågor” eller ger ”digitala instruktioner”. Men Machine learning/Anticipatory computing baserat på Internet of Everything kommer göra att vi bara indirekt styr funktioner, eller kanske inte styr dom alls. Det kommer i sin tur göra att det digitala blir lika självklart som att elen ger oss ljus, laddar våra datorer och telefoner. Det kommer vara något som ligger i bakgrunden, som vi inte tänker på. Trots att den är en förutsättning för vårt moderna samhälle.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Den digitala utvecklingen

Leave a Reply

Your email address will not be published.