Internet of things och vårt samliv

Jag skrev tidigare om att vi måste bli bättre att ”frånsäga” oss kontrollen över uppkopplade saker. Sakerna skall istället samverka med varandra.

En annan sak som jag tror vi skall ha med oss när det gäller produkt- och affärsutveckling är att koppla sakerna till känslor och sinnen. Just nu är vi besatta av hur saker skall visualiseras men den nya user experience blir kopplad till känslor.

En telefon som blir allt tyngre ju fler oöppnade mail, sms eller mobilsvar vi har. Kanske en plånbok som blir allt svårare att öppna, ju mindre vi har på kontot.

fmly

Låt mig ta ett färgstarkt exempel. I ett tidigare projekt arbetade vi med en WIFI-baserad dörrklocka som innehöll en kamera så man kunde se vem som ringde på dörren. Den var rätt cool, men isolerad är den just bara cool. Inte speciellt effektiv. Värdet skulle öka dramatiskt i kombination med ett uppkopplat lås som kunde öppnas remote.

Men det är fortfarande primitivt!

Tänk så här istället. Det är en mysig lördagskväll och din fru är på sedvanligt sätt klädd helt i latex och sin connected jewelry. Själv bär du enbart en grismask och ditt Jawbone band. Då ringer det på dörren och utanför står Jehovas vittnen och förtrollningen är bruten…….

Lösningen
Med en effektiv IoT-lösning hade denna amorösa akt inte behövt avbrytas. Din och din partners wearable technology skulle känna av era höga halter av parningsferomoner och därmed skvallra för ert digitala ekosystem att det inte är läge att bli störd. Alla uppkopplade funktioner reagerar. Dörrklockan slutar helt enkelt att fungera. Dörrhantaget kan bli varmt för att visa att det antingen försegår en konflikt i huset eller att det försegår någon sexuell aktivitet. Telefonerna går in i flightmode. Barnens digitala nycklar slutar fungera.

För vissa (som exmpelvis min mamma, som gärna knackar och går in) skulle man kunna elektrifiera handtaget baserat på igenkänning via Facial recognition systems.

Så nästa gång grismasken åker på bör du skänka gubben Gilbert en uppskattande tanke!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.