Företagskultur och CX

Nästa julfest, personalfest eller annan samankomst, så ska du passa på att identifiera om någon har en tokrolig slips. Kanske med tomtar eller något annat lustigt tryck. Tala med den personen och jag garanterar att du mött festens absolut tråkigaste människa.

Om du träffar någon som säger ”jag är nog lite speciell” eller ”jag är lite galen av mig”, då har du sannolikt träffat en av Sveriges mest vanliga mainstream-individer.

Springer du på någon som säger ”jag gillar att ha en lite egen stil” så vet du att du träffat en grå-beige person som du inte ens skulle se om du mötte honom/henne.

Kommer du hem till någon som har ”Carpe diem” på väggen så kan du vara säker på att badrumsskåpet är fullt av Stesolid och annan psykofarmaka.

Det är ofta en stor diskripans mellan vad vi vill vara (och kanske tror) och vad vi i själva verket är.

penis_tie

Kundupplevelse
Företag är inte sällan som personerna ovan. ”Vi är ett lite annorlunda företag….”. ”Vi är ett innovativt företag….”. Bara att skriva dom meningarna påkallar behov av ett glas Samarin hos mig.

Varumärkeslöftena är alltså rätt ointressanta i sig. Intressant är hur vi levererar på våra utfästa löften. Basen i detta ligger ofta i kulturen. Den interna kulturen på ett företag måste vara i harmoni med hur vi agerar mot kund. Är inte dessa i harmoni med varandra så kommer vi aldrig kunna leverera en konsistent kundupplevelse.

Varje utåtriktat Customer experience-initiativ borde därför föregås av ett internt initiativ. Interna förändringsprojekt som stärker och präglar kulturen för det vi lovar.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.