Din iPhone är bara en terminal

I stort sett alla människor är imponerade och besatta av skärmar i allmänhet och skärmar av glas i synnerhet. Apple har satt en standard som snart gör att mer text produceras via glas än tangentbord.

En hel industri producerar skärmar som skall visualisera saker för oss som individer. Skärmarna blir tunnare, större och med allt mer sofistikerad teknik.

Skärmarna gör allt mer intrång i vår vardag. Tankar vi bilen ser vi en pekskärm som erbjuder korv med bröd. Skärmarna är inte sällan kombinerade med en kamera som gör att ”skärmen vet” när någon tittar. Den kan avgöra vår ålder och vårt kön för ett mer träffsäkert budskap.

Vi har lärt oss hur viktigt det är med visualisering och user experience. Affärsutvecklare, produktutvecklare och kommunikatörer är alla besatta av att saker skall visualiseras eller exekveras på någon form av digital yta.

digitstr

Men…..
Hur cool din iPad än är, hur många appar du än har i din iPhone eller Android så är det inte mer än en terminal! En ganska passiv enhet som väntar på dina instruktioner.

Affärsutvecklare som är fast i ”terminal-tänket” gör en cool, bra app som gör att man kan se när man skall ta sin medicin, kanske få en röd prick vid app-ikonen.

Affärsutvecklare som INTE är fast i ”terminal-tänket” gör en Glow cap (videon).

Visualisering är givetvis viktigt, men alla vi som affärsutvecklar måste göra det bortom enbart visualisering, dra, klicka och peka.  Vi behöver tänka på hur saker kan interagera med oss och vår omgivning UTAN att vi aktivt skickar en fråga eller kommando.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.