Hot eller möjlighet?

Vi som människor, ungefär i den formen vi är nu, har funnits i en miljon år. Vi är en evolutionsprodukt, men som utvecklats marginellt de senaste hundra tusen åren. Vår hjärna är hårdkodad för en miljö och omgivning som är linjär genom livet. 1, 2, 3, 4 och så vidare.

Sättet vi tänker och agerar präglas av denna linjära omgivning sedan tusentals år. Sättet vi exempelvis analyserar ekonomi, trender men bygger på att vi skall kunna förutse hur 3:an ser ut när vi är på 2:an.

Sättet vi traditionellt affärsutvecklar baseras på en förutsägbar utveckling och förändring. Är vi på 3:an så affärs- och produktutvecklar vi oss till 4:an.

analys2

Exponentiell utveckling
Runt millennieskiftet hände något speciellt. Utvecklingen blev exponentiell. Något jag skrivit om tidigare, men den exponentiella utvecklingen innebär 2, 4, 8, 16 etc. Våra traditionella, komplexa analysmodeller funkar därför inte. Dom funkar i en långsam, förutsägbar linjär omgivning.

Två människotyper
Gapet mellan vårt hårt präglade linjära synsätt och vår exponentiella omgivning skapar ångest, stress och uppgivenhet för de som ser detta som ett hot. För andra skapar den möjligheter! De som får mest ångest är sannolikt de som fokuserar på att reducera osäkerhet genom att basera beslut på faktabaserad förutsägbarhet. Och dom har kunnat göra det så länge dom visste att 3 kom efter 2. Men om 64 kommer efter 32 så är det inte lika lätt.

cave

Möjligheter
I det här gapet kommer det att uppstå ofattbara möjligheter för i stort sett alla människor. Möjligheter som finns där om vi bara väljer att se dom. Kodak var 140.000 anställda 1996 och servade en hel värld med minnen. Instagram var 13 anställda 2012 och servade en hel värld med minnen. Instagram uppstod i gapet mellan linjärt synsätt och exponentiell utveckling.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.